Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on [email protected] for help. Thanks :)
Hello All, This is just a friendly reminder to read the Forum Charter where you wish to post before posting in it. :)

The "What is this Irish word/phrase in English" thread

1810121314

Comments

 • Registered Users Posts: 1,350 ✭✭✭ deirdremf


  Samantha4 wrote: »
  I stand corrected! So here I am replying to myself. Ciontóir is actually in the Foclóir Gaeilge-Béarla, although I stand over what I say in that it's a term that is not used much to describe 'offenders.' Still, it's there, and that's the main thing. :)
  Well, I can accept that the word might be makey-uppy, the written language is full of them. But what word would you use instead of "ciontóir"?

  BTW an cainteoir dúchais tú? An fáth leis an gceist, ná go bhfuil go leor foghlaimeoirí anseo (mise ina measc!) agus is minic an té ar leathshúil ina rí (nó ina banríon) anseo.


 • Registered Users Posts: 4,697 ✭✭✭ Gumbi


  deirdremf wrote: »
  Well, I can accept that the word might be makey-uppy, the written language is full of them. But what word would you use instead of "ciontóir"?

  BTW an cainteoir dúchais tú? An fáth leis an gceist, ná go bhfuil go leor foghlaimeoirí anseo (mise ina measc!) agus is minic an té ar leathshúil ina rí (nó ina banríon) anseo.

  I'm assuming it means "guy who did the foul" (not sure of an appropriate English word). Ciontach means "guilty" and ciontóir is making a noun of this adjective.


 • Registered Users Posts: 1,350 ✭✭✭ deirdremf


  Gumbi wrote: »
  I'm assuming it means "guy who did the foul" (not sure of an appropriate English word). Ciontach means "guilty" and ciontóir is making a noun of this adjective.
  Does that make it good Irish?
  I mean, I know that you can do it, but Samantha seemed to think it wasn't good Irish, so I'm wondering what would be a better way to say it in her opinion.


 • Registered Users Posts: 4,697 ✭✭✭ Gumbi


  deirdremf wrote: »
  Does that make it good Irish?
  I mean, I know that you can do it, but Samantha seemed to think it wasn't good Irish, so I'm wondering what would be a better way to say it in her opinion.

  Nothing wrong with it IMO.


 • Registered Users Posts: 8,348 ✭✭✭ Worztron


  Hi guys.

  Can someone tell me the Irish words for these places?
  • Swansea
  • Wrexham
  This page give Wales and Cardiff only. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Irish_exonyms

  Mitch Hedberg: "Rice is great if you're really hungry and want to eat two thousand of something." • Advertisement
 • Registered Users Posts: 940 ✭✭✭ An gal gréine


  Worztron wrote: »
  Hi guys.

  Can someone tell me the Irish words for these places?
  • Swansea
  • Wrexham
  This page give Wales and Cardiff only. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Irish_exonyms

  When there is no Irish word we leave them as they are.
  In this case you could use the Welsh Abertawe and Wrecsam.
  In the page you list they have no 'r' in Caerdydd for Cardiff but I do like their alternative Cathairdaf.


 • Registered Users Posts: 41 Samantha4


  Worztron wrote: »
  Hi guys.

  Can someone tell me the Irish words for these places?
  • Swansea
  • Wrexham

  Swansea is Abertawe, I think (will double check spelling). I'm not too sure on the other one, Wrexham, but I looked it up on some of the place names websites and, although didn't find anything on the name in Welsh, it appears to be written as Wrecsam in Welsh. It probably means the name was originally English, or founded and settled by the English, if there is no Welsh name for it.


 • Registered Users Posts: 41 Samantha4


  Worztron wrote: »
  Hi guys.

  Can someone tell me the Irish words for these places?
  • Swansea
  • Wrexham
  This page give Wales and Cardiff only. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Irish_exonyms[/QUOTE]

  Just realized that you are looking for the Irish placenames, not the Welsh! As Gal Gréine mentions, Irish placenames are often left in their orginal form, so you could just leave them as they are. But they are frequently translated i.e. Talamh an Éisc (Newfoundland), Páras (Paris), and usually where there is a historic or linguistic connection. I think you could write Wrecsam (Welsh) as Recsam, taking out the W. Re. Swansea, if you follow the example given on the translation of Cardiff, you could use Béal Tawe. Others might know more than me on placenames in Welsh, though...


 • Registered Users Posts: 8,348 ✭✭✭ Worztron


  When there is no Irish word we leave them as they are.
  In this case you could use the Welsh Abertawe and Wrecsam.
  In the page you list they have no 'r' in Caerdydd for Cardiff but I do like their alternative Cathairdaf.

  I have 3 words for Cardiff:
  Caerdydd
  Caedydd
  Cathairtaf

  Mitch Hedberg: "Rice is great if you're really hungry and want to eat two thousand of something." • Registered Users Posts: 41 Samantha4


  deirdremf wrote: »
  Well, I can accept that the word might be makey-uppy, the written language is full of them. But what word would you use instead of "ciontóir"?

  BTW an cainteoir dúchais tú? An fáth leis an gceist, ná go bhfuil go leor foghlaimeoirí anseo (mise ina measc!) agus is minic an té ar leathshúil ina rí (nó ina banríon) anseo.

  Móra dhuit ar maidin, is ea, is cainteoir (ciontóir!) dúchais mé. Cad fútsa? Tá an Ghaeilge ar do thoil agat , pé scéal é ach go háirithe. Nílim deimhnitheach I ndáiríre an bhfuil aon fhocal amháin a shásódh aistriúchán ar 'offender.' Is dóígh liom go bhfeilfeadh rud éigin simplí ar nós 'an té a théann i mbun ciona/an té a imríonn faillí..'ach b'fhéidir go bhfuil sin pas beag útámálach, leis.


 • Advertisement
 • Registered Users Posts: 940 ✭✭✭ An gal gréine


  Worztron wrote: »
  I have 3 words for Cardiff:
  Caerdydd
  Caedydd
  Cathairtaf

  Irish journalists and writers use the first of the above... from what I've read.


 • Registered Users Posts: 1,350 ✭✭✭ deirdremf


  Samantha4 wrote: »
  Móra dhuit ar maidin, is ea, is cainteoir (ciontóir!) dúchais mé. Cad fútsa? Tá an Ghaeilge ar do thoil agat , pé scéal é ach go háirithe. Nílim deimhnitheach I ndáiríre an bhfuil aon fhocal amháin a shásódh aistriúchán ar 'offender.' Is dóígh liom go bhfeilfeadh rud éigin simplí ar nós 'an té a théann i mbun ciona/an té a imríonn faillí..'ach b'fhéidir go bhfuil sin pas beag útámálach, leis.
  Foghlaimeoir bocht mise, faraoir, le hualach mór ceisteanna faoi gach gné den Ghaeilge!

  Ó thaobh an chiontóra de, is dócha go mbíonn daoine ag iarraidh focal amháin in aghaidh focail Bhéarla, nó rud eicínt gairid, gonta ar a laghad. Ach ní mar sin a fheidhmíonn cúrsaí an tsaoil, ná cúrsaí teanga ach a oiread.

  Bheinn féin sásta le "fear an chiona" nó "bean an chiona", nó b'féidir "fear/bean/lucht déanta an chiona".


 • Registered Users Posts: 41 Samantha4


  deirdremf wrote: »
  Foghlaimeoir bocht mise, faraoir, le hualach mór ceisteanna faoi gach gné den Ghaeilge!

  Ó thaobh an chiontóra de, is dócha go mbíonn daoine ag iarraidh focal amháin in aghaidh focail Bhéarla, nó rud eicínt gairid, gonta ar a laghad. Ach ní mar sin a fheidhmíonn cúrsaí an tsaoil, ná cúrsaí teanga ach a oiread.

  Bheinn féin sásta le "fear an chiona" nó "bean an chiona", nó b'féidir "fear/bean/lucht déanta an chiona".
  Bí ag ceistiú agus ag aistriú leat agus fáilte! Tuigim duit, focal sách gonta atá ann, agus sin an taobh lena úsáid, ní foláir. Aistriúchán an-shlachtmhar é an ceann atá déanta agat féin. Agus gan amhras, tá an nós sin i nGramadach na Gaeilge dul i muinín an Tuisil Ghinidigh mar atá déanta agatsa. Is minic go mbíodh ceisteanna ar phróiseas an aistrithe idir chamáin ar sheanachlár Raidió na Gaeltachta , faoi stiúir Liam Mhic Con Iomaire. (níl teideal an chláir ag rith liom faoi láthair). Cuireadh deireadh leis, ar chúis éigin, tá tamall de bhlianta ann ó bhí sé ar siúl.
  Oíche mhaith.


 • Registered Users Posts: 940 ✭✭✭ An gal gréine


  Samantha4 wrote: »

  Is minic go mbíodh ceisteanna ar phróiseas an aistrithe idir chamáin ar sheanachlár Raidió na Gaeltachta , faoi stiúir Liam Mhic Con Iomaire. (níl teideal an chláir ag rith liom faoi láthair). Cuireadh deireadh leis, ar chúis éigin, tá tamall de bhlianta ann ó bhí sé ar siúl.


  Is mairg gur imigh 'Leagan Cainte' le Nan Fudge, Dónal Ó Baoill agus Seosamh Ó Cuaig as na cúigí éagsúla, agus roimhe sin 'Gaoth an fhocail'. Bhí am acu na ceisteanna a chíoradh agus a phlé. Tá triúir ana-mhaith ann go fóill ar chlár 'Rónán Beo' ach deifir níos mó curtha orthu.


 • Registered Users Posts: 41 Samantha4


  Is mairg gur imigh 'Leagan Cainte' le Nan Fudge, Dónal Ó Baoill agus Seosamh Ó Cuaig as na cúigí éagsúla, agus roimhe sin 'Gaoth an fhocail'. Bhí am acu na ceisteanna a chíoradh agus a phlé. Tá triúir ana-mhaith ann go fóill ar chlár 'Rónán Beo' ach deifir níos mó curtha orthu.

  Mo bhuíoch ort, A Ghail, (leagan Gaeilge de shaghas éigin ar 'Gail' an Bhéarla!) Leagan Cainte, an ceart lom agat. Ní rabhas in ann cuimhneamh air. Tá tugtha faoi ndeara agam gur cláracha ceoil is mó a bhíonn ar siúl ar RnaG na laethanta seo, agus nach ndéanann siad mórán cláracha cainte a thuilleadh. Is mór an trua san, mo thuairimse. Ina theannta san táid tar éis ciorrú ar an méid podchraoltaí a bhíodh ar fail ar an leathanach cartlainne.
  [PS I don't wish to leave out those who don't speak Irish but who are interested in it, by speaking Irish - just wondering, is this an Irish speaking page or is there actually one on boards??]


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,634 Mod ✭✭✭✭ Insect Overlord


  Samantha4 wrote: »
  [PS I don't wish to leave out those who don't speak Irish but who are interested in it, by speaking Irish - just wondering, is this an Irish speaking page or is there actually one on boards??]

  Teach na nGealt - fáilte! :)


 • Registered Users Posts: 41 Samantha4


  Teach na nGealt - fáilte! :)

  Bhuel, más mar sin atá sé, ní mór dom géabh a thabhairt air sin, agus dul le gealaigh!:)


 • Registered Users Posts: 8,348 ✭✭✭ Worztron


  Is there an Irish word for burp?

  Mitch Hedberg: "Rice is great if you're really hungry and want to eat two thousand of something." • Registered Users Posts: 585 ✭✭✭ mr chips


  Brúchtaíl. Double-check the spelling though ...


 • Registered Users Posts: 8,348 ✭✭✭ Worztron


  mr chips wrote: »
  Brúchtaíl. Double-check the spelling though ...

  Isn't that bursting?

  I found belch (which is the same as burp) = brúcht

  Mitch Hedberg: "Rice is great if you're really hungry and want to eat two thousand of something." • Advertisement
 • Registered Users Posts: 4,697 ✭✭✭ Gumbi


  Worztron wrote: »
  Isn't that bursting?

  I found belch (which is the same as burp) = brúcht

  This is what I use.


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,634 Mod ✭✭✭✭ Insect Overlord


  Would it be the case that "brúcht" = "a burp"
  and "ag brúchtaíl" = "burping"?


 • Closed Accounts Posts: 92 ✭✭ MaryKirwan


  I'm taking a night course tonight and I hear they ask you to introduce yourself. Could someone take a look over this and tell me where it's phrased badly or outright wrong? I just made general bullet points.

  -Is mise Máire.
  - Táim dhá bhliain is fiche d'aois
  - Rugadh mé ar mBaile Átha Cliath agus tá mé i mo cónaí i Dúndroma.
  -Níl aon deartháir no deirfiúr ar bith agam
  - Rinne mé staidéar ar Béarla agus fealsúnacht i UCD agus is mian liom a bheith ina mhúinteoir bunscoile.
  - Ach tá mé lag sa Gaeilge mar sin tá súil agam chun fheabhas a chur a lán sna seachtainí seo a leanas anseo.


 • Registered Users Posts: 4,697 ✭✭✭ Gumbi


  Couple of points.

  Rughadh mé i mBaile Átha Cliath agus táim i mo chónaí i nDúndroma

  Nothing wrong with tá mé, but you used táim before it, better to have consistency than to mix dialectal tendencies. Oh, and you'll get away with Rugadh mé i... most of the time, but in Irish it's more natural to say Rugadh i...mé

  Mixing aon and ar bith doesn't work in my opinion. Also, nó, which which or, becomes nor in the negative (technically this happens in English, too, but people generally don't adhere to it).

  Níl deartháir ná deirfiúr (ar bith - optional, meaning "at all", just an intensifier really) agam.

  Ar basically always lenites (just a few exceptions), so it should be ar Bhéarla. However, Irish tends to use the definite article with lots of nouns, languages included. So I would say ar an mBéarla (ar + an adds m to Béarla). Also, the proposition must be repeated in Irish (so use ar before each noun).

  Is mian liom bheith i mo mhúinteoir scoile.

  Rinne mé staidéar ar an mBéarla agus ar fhealsúnacht i UCD agus is mian liom a bheith i mo mhúinteoir bunscoile

  Oh, ba mhian would actually be more correct. (I would like to be, because a mian is a wish, this is an aspiration).

  I don't think it's very good Irish to say "lag sa something", I don't think it's an established idiom. THe second half of your sentence is a bit of mess really. I'd suggest:

  Níl mo chuid Gaeilge ró-mhaith faoi láthair, mar sin, tá súil agam feabhas a chur uirthi (Gaeilge is feminine, so if you're referring specifically to your Irish, this is more correct) sna seachtainí le teacht.

  My Irish isn't too good at the moment, as such, I wish to improve it in the weeks to come/next few weeks.

  Hope this helps. Try keep your sentect structures as simple as possible; grammatically speaking it can get very messy very fast if you don't know what you're doing.


 • Registered Users Posts: 41 Samantha4


  MaryKirwan wrote: »
  I'm taking a night course tonight and I hear they ask you to introduce yourself. Could someone take a look over this and tell me where it's phrased badly or outright wrong? I just made general bullet points.

  -Is mise Máire.
  That's fine.

  - Táim dhá bhliain is fiche d'aois
  That's fine.

  - Rugadh mé ar mBaile Átha Cliath
  Correction: Rugadh mé i mBaile Átha Cliath. Or: Rugadh i mBaile Átha Cliath mé. Both are equally correct, the choice is the speaker's and where he/she wishes to place the emphasis: on the place or on the subject.
  (Note: Ar is only for townlands that start with 'An', An Spidéal is the exception).

  agus tá mé i mo cónaí i Dúndroma.
  Correction: tá mé i mo chónaí (with a séimhiú) i nDún Droma (an urú after i with certain consonants; Dún Droma is two separate words in the Irish logainm/placename)

  -Níl aon deartháir no deirfiúr ar bith agam
  Correction: Níl deartháir deirfiúr agam. OR Níl deartháir deirfiúr ar bith agam.
  (Note; Ar bith can be used freely with the CORRECT word, in this case, ná).

  - Rinne mé staidéar ar Béarla agus fealsúnacht i UCD
  Correction: Rinne mé staidéar ar an mBéarla/agus ar an bhFealsúnacht i UCD.
  (Note: Subjects in Irish should have the article before them, 'An Béarla', 'An Ghaeilge,'An Fhealsúnacht' srl. That's why in Hiberno-English, 'the Irish' is used. Therefore, it should be 'ar an mBéarla' etc.

  agus is mian liom a bheith ina mhúinteoir bunscoile.
  Correction: Ba mhaith liom / Ba mhian liom a bheith i mo mhúinteoir bunscoile.
  (Note: Ba mhaith=I would like. Ba mhian=closer to a desire.
  Because you are talking in the 1st person singular, it must be ' i mo')

  - Ach tá mé lag sa Gaeilge
  Correction: sa takes a séimhiú. Sa Ghaeilge.

  mar sin tá súil agam chun fheabhas a chur a lán sna seachtainí seo a leanas anseo.
  Correction: Mar sin, (comma after this 'nath cainte') tá súil agam feabhas mór (without a h) a chur uirthi sna seachtainí atá romhainn.
  (Note: 'A leanas' generally not used in the abstract sense that you have used it in. 'To really improve' is simply 'feabhas mór'. You could also just use 'táim' the foirm tháite.)


  By the way, you clearly aren't 'lag sa Ghaeilge', so go for it agus go n-éirí go geal leat!


 • Registered Users Posts: 41 Samantha4


  Gumbi wrote: »
  Couple of points.

  Rughadh mé i mBaile Átha Cliath agus táim i mo chónaí i nDúndroma

  Nothing wrong with tá mé, but you used táim before it, better to have consistency than to mix dialectal tendencies. Oh, and you'll get away with Rugadh mé i... most of the time, but in Irish it's more natural to say Rugadh i...mé

  Mixing aon and ar bith doesn't work in my opinion. Also, nó, which which or, becomes nor in the negative (technically this happens in English, too, but people generally don't adhere to it).

  Níl deartháir ná deirfiúr (ar bith - optional, meaning "at all", just an intensifier really) agam.

  Ar basically always lenites (just a few exceptions), so it should be ar Bhéarla. However, Irish tends to use the definite article with lots of nouns, languages included. So I would say ar an mBéarla (ar + an adds m to Béarla). Also, the proposition must be repeated in Irish (so use ar before each noun).

  Is mian liom bheith i mo mhúinteoir scoile.

  Rinne mé staidéar ar an mBéarla agus ar fhealsúnacht i UCD agus is mian liom a bheith i mo mhúinteoir bunscoile

  Oh, ba mhian would actually be more correct. (I would like to be, because a mian is a wish, this is an aspiration).

  I don't think it's very good Irish to say "lag sa something", I don't think it's an established idiom. THe second half of your sentence is a bit of mess really. I'd suggest:

  Níl mo chuid Gaeilge ró-mhaith faoi láthair, mar sin, tá súil agam feabhas a chur uirthi (Gaeilge is feminine, so if you're referring specifically to your Irish, this is more correct) sna seachtainí le teacht.

  My Irish isn't too good at the moment, as such, I wish to improve it in the weeks to come/next few weeks.

  Hope this helps. Try keep your sentect structures as simple as possible; grammatically speaking it can get very messy very fast if you don't know what you're doing.

  1. This should read RÓMHAITH.
  2. LAG SA is an accepted way to express weakness or debility, mental and physical.
  3. Sna seachtainí ATÁ le teacht - the verb needs to be included here. Generally, 'atá romhainn' is used, i.e., the preposition, for future events and past ones. i.e. an samhradh seo imithe tharainn; an samhradh seo chugainn, sna seachtainí atá romhainn etc.


 • Registered Users Posts: 4,697 ✭✭✭ Gumbi


  Fair enough with lag sa.

  Are you sure about the hyphen in ró-mhaith?

  Yep, slip up with regard to the ATÁ.


 • Registered Users Posts: 41 Samantha4


  hi Gumbi,

  Yes, lag sa is quite common....bhí sé an-lag sa chorp ar deireadh srl. Quite commonly used. You can use 'chun' as well, but generally used for proficiency.

  Beir bua!
  S


 • Registered Users Posts: 41 Samantha4


  Gumbi wrote: »
  Fair enough with lag sa.

  Are you sure about the hyphen in ró-mhaith?

  Yep, slip up with regard to the ATÁ.

  No worries, Irish Grammar is such a minefield that it's nearly impossible not to slip up, I do it myself! :) Yes, ró only uses a fleiscín/hyphen when it comes before a vowel. The rules for AN, RÓ, SEAN, DROCH all slightly vary, hence it is tricky to keep them in mind.


 • Advertisement
 • Registered Users Posts: 1,350 ✭✭✭ deirdremf


  Gumbi wrote: »
  Rinne mé staidéar ar an mBéarla agus ar fhealsúnacht i UCD agus is mian liom a bheith i mo mhúinteoir bunscoile

  Oh, ba mhian would actually be more correct. (I would like to be, because a mian is a wish, this is an aspiration).
  Are you sure about this?
  I can't really say I've heard "ba mhian" in this context. I'd certainly go for "is mian"
  In the same context, I'd say "ba mhaith".


Advertisement