Advertisement
We've partnered up with Nixers.com to offer a space where you can talk directly to Peter from Nixers.com and get an exclusive Boards.ie discount code for a free job listing. If you are recruiting or know anyone else who is please check out the forum here.
If you have a new account but can't post, please email Niamh on [email protected] for help to verify your email address. Thanks :)

Notes etc. - Do not post copyright material

1222324252628»

Comments

 • Registered Users Posts: 11 ✭✭✭ juniorachiever


  Hi, Does anyone have notes on the themes for Subh Milis by Seamus O Neil? I have some on bron but dont have any on gra or fearg. Thanks


 • Registered Users Posts: 10 ✭✭✭ jkeaney


  Useful phrases for An Filíocht - Poetry

  1. Ar thaitin an Dán Leat? - Did you enjoy the Poem?

  Thaitin an dán seo liom. - I enjoyed this poem.
  Thaitin an dán seo go mór liom. - I really enjoyed this poem.
  Bhain mé an-taitneamh as an dán seo. - I really enjoyed this poem.
  Rinne an dán seo imprisean mór orm. - This poem made a big impression on me.
  Chuaigh an dán seo i gcion go mór orm. - This poem really impressed/influenced me.
  Mhúscail an dán seo áthas/brón/etc. ionam - This poem aroused .. in me.
  Is breá liom an chaoi a gcuireann an t-údar .. os ár gcomhair - I love the way the author presents us with ..
  Is breá liom an cur síos ar .. - I love the description of ..
  Níor thaitin an dán seo liom mórán - I didn't enjoy this poem much.
  Níor thaitin an dán seo liom ar chor ar bith! - I didn't enjoy this poem at all!
  Chuir an dán seo fearg orm! - This poem angered me!
  Chuir an dán seo déistin orm! - This poem disgusted me!
  Ní maith liom an cur síos ar .. - I don't like the description of ..

  2. Cén fáth? - Why?

  Ar an gcéád dul síos .. - In the first instance ..
  Sa chéád áit .. - In the first place ..
  An chéád chúis a ndeirim sin ná .. - The first reason I say that is (that) ..
  Chomh maith leis sin - As well as that
  Ina theannta sin - As well as that
  Fáth eile is ea go/gur .. - Anothr reason is that ..
  Is (gur) dóigh liom go bhfuil an dán seo .. - (that) I think this poem is ..
  I mo thuairimse, tá (go bhfuil) an dán seo .. - In my opinion, (that) this poem is ..

  Extra vocab
  __________
  dea-scríofa - well written; spreagúil - exciting; greannmhar - funny; drámatúil - dramatic; brónach - sad; truamhéálach - sad/pathetic; cumhachtach - powerful; éifeachtach - effective; suimiúil - interesting; rómansúil - romantic; macánta - honest; breá aerach - light-hearted.

  leamh - unexciting; leadránach - boring; do-chreidte - unbelievable; mí-réadúil - unrealistic; scríofa go dona - badly written; seobhaineach - chauvinistic; seafóideach - silly; áiféisteach - ridiculous; róghruama - too gloomy.


 • Registered Users Posts: 10 ✭✭✭ jkeaney


  Rinne mé staidéár ar an dán Teilifís le Gabriel Rosenstock i rith mo chúrsa. Measaim go bhfuil an téáma cion ag an bhfile ar dhuine áirithe le feiceáil go soiléir sa dán seo.

  Insíonn an file dúinn faoi eachtra bheag a tharla nuair a bhí a iníon, Saffron, an-óg. Deir sé linn gur tháinig sí isteach chúige sa seomra codlata maidin amháin agus go ndúirt sí leis gur theastaigh uaithi dul síos an staighre chun clár teilifíse a fheiceáil. Bhí a fhios ag an bhfile nárbh fhiú dó diúlta don bhean bheag cheanndána seo agus thug sé cead a cinn dí.

  Ar a cúig a chlog ar maidin
  Theastaigh an téilifís uahithi.
  An féidir argóint le beainín
  Dhá bhliain go leith?

  Tá sé soiléir go raibh an file an-cheanúil ar a iníon agus gur chuir sé gliondar air a bheith ina cuideachta fiú ar a cúig a chlog ar maidin! Bhí sé an-fhoigneach agus tuisceanach cé nach raibh sé ina dhúiseacht fós !

  Deir an file go ndeachaigh an bheirt acu síos an staighre le chéile agus gur shuigh siad sa seomra suí a bhi an-fhuar an fad. Chuir siad an teilifís ar siúl ach ní raibh aon chlár á chraoldadh fós. Bhí spotaí bána ar an scáileán ach shamhlaigh an naíonán go bhfaca sí sneachta agus roinnt ainmhithe agus ní dhearna a hathair neamhshuim de na rudái a bhí aimsithe aici:

  Ach chonaic sise sneachta
  Is sioráf trid an sneachta
  Is ulchabhán Artach
  Ag faoileáil
  Ós a chionn.

  Cruthaíonn an file pictiúr de pháiste óg neamhurchóideach a chuireann ionadh air ach is é an grá mór atá aige di an mothúchán is láidre sa dán.


 • Registered Users Posts: 11 ✭✭✭ juniorachiever


  Wow this is really helpful thank you
  jkeaney wrote: »
  Rinne mé staidéár ar an dán Teilifís le Gabriel Rosenstock i rith mo chúrsa. Measaim go bhfuil an téáma cion ag an bhfile ar dhuine áirithe le feiceáil go soiléir sa dán seo.

  Insíonn an file dúinn faoi eachtra bheag a tharla nuair a bhí a iníon, Saffron, an-óg. Deir sé linn gur tháinig sí isteach chúige sa seomra codlata maidin amháin agus go ndúirt sí leis gur theastaigh uaithi dul síos an staighre chun clár teilifíse a fheiceáil. Bhí a fhios ag an bhfile nárbh fhiú dó diúlta don bhean bheag cheanndána seo agus thug sé cead a cinn dí.

  Ar a cúig a chlog ar maidin
  Theastaigh an téilifís uahithi.
  An féidir argóint le beainín
  Dhá bhliain go leith?

  Tá sé soiléir go raibh an file an-cheanúil ar a iníon agus gur chuir sé gliondar air a bheith ina cuideachta fiú ar a cúig a chlog ar maidin! Bhí sé an-fhoigneach agus tuisceanach cé nach raibh sé ina dhúiseacht fós !

  Deir an file go ndeachaigh an bheirt acu síos an staighre le chéile agus gur shuigh siad sa seomra suí a bhi an-fhuar an fad. Chuir siad an teilifís ar siúl ach ní raibh aon chlár á chraoldadh fós. Bhí spotaí bána ar an scáileán ach shamhlaigh an naíonán go bhfaca sí sneachta agus roinnt ainmhithe agus ní dhearna a hathair neamhshuim de na rudái a bhí aimsithe aici:

  Ach chonaic sise sneachta
  Is sioráf trid an sneachta
  Is ulchabhán Artach
  Ag faoileáil
  Ós a chionn.

  Cruthaíonn an file pictiúr de pháiste óg neamhurchóideach a chuireann ionadh air ach is é an grá mór atá aige di an mothúchán is láidre sa dán.


 • Registered Users Posts: 11 ✭✭✭ juniorachiever


  Hate to be a bother again but does anyone have notes on why I like The Early purges by Seamus Heaney as it is so descriptive?


 • Advertisement
 • Moderators, Category Moderators, Education Moderators Posts: 26,504 CMod ✭✭✭✭ spurious


  Hate to be a bother again but does anyone have notes on why I like The Early purges by Seamus Heaney as it is so descriptive?

  Seriously, I'm not being smart, but why not just answer the question yourself?
  Why do you like it?
  It is descriptive.
  Give examples of where it was descriptive.


 • Registered Users Posts: 12,475 ✭✭✭✭ sryanbruen


  Hate to be a bother again but does anyone have notes on why I like The Early purges by Seamus Heaney as it is so descriptive?

  Yeah here ya go. By me and corrected by my teacher:

  Of all the poems I have examined, Seamus Heaney's 'The Early Purges' is the most disturbing. This poem recalls an incident in Heaney's own childhood: The drowning of kittens. However, what makes this more horrific is the change of Heaney's attitude towards the cruelty of animals as he grows up.

  As a caring, innocent youngster, Heaney is appalled by Dan Taggart drowning the kittens. I understood his horror at hearing the kittens' "soft paws scraping" in the bucket of war; they were struggling to survive. Ironically, Taggart tries to persuade the young Heaney that the kittens are better off dead: "Sure isn't it better for them now". Like me, Heaney does think so and throughout his childhood, his revulsion is felt at such times of cruelty as when Taggart broke hens' necks "with a sickening thug". The child truly understands how cruelty can never be justified.

  However, a very disturbing element of the poem is that while the child saw cruelty as unacceptable, when the child becomes an adult, he regards cruelty as a necessity. Just as Dan Taggart felt no sympathy for the animals he killed, the adult is indifferent. "When shrill pups... drown, I just shrug. Bloody pups. It makes sense". As an adult, his former pity is replaced by the view that some animals are merely pests and that killing them "makes sense". I cannot help but feel utterly disturbed by how the speaker's views changed from those of compassions to beliefs that animal cruelty is essential.

  'The Early Purges' is a distinctive poem. Certainly it examines many issues that appear in many poems; Nature, childhood, growing up. However, the extreme change in this person's views on animal cruelty is disturbing. Life has truly hardened this person and I hope life never affects me in such a negative way.

  Weather and climate site - https://www.ukandirelandclimate.com/ (advised to view on PC, not optimised for mobile)

  Photography site - https://www.sryanbruenphoto.com/ • Moderators, Category Moderators, Education Moderators Posts: 26,504 CMod ✭✭✭✭ spurious


  That's not notes. That's an answer.
  @juniorachiever Doesn't your teacher teach you how to write your own answer?


 • Registered Users Posts: 11 ✭✭✭ juniorachiever


  Thank you @sryanbruen;97913370


 • Moderators, Category Moderators, Education Moderators Posts: 26,504 CMod ✭✭✭✭ spurious


  Please stick to the topic and post only notes here, not sample answers to unknown questions.

  This thread is not for homework help and any more requests for such will be deleted.


 • Advertisement
 • Registered Users Posts: 11 ✭✭✭ juniorachiever


  Apologies @sryanbruen , I did not read the rules .


 • Registered Users Posts: 11 ✭✭✭ juniorachiever


  Does anyone have *notes* ( And I highlight the word notes) on the treaty in irish history ;)


 • Moderators, Category Moderators, Education Moderators Posts: 26,504 CMod ✭✭✭✭ spurious


  If you click on 'search this thread' and enter 'treaty', you will get lots of hits.


 • Registered Users Posts: 99 ✭✭ Account Number


  Anyone have nare an oul list of seanfhocail by any chance?


 • Moderators, Category Moderators, Education Moderators Posts: 26,504 CMod ✭✭✭✭ spurious


  Anyone have nare an oul list of seanfhocail by any chance?

  http://www.boards.ie/vbulletin/showpost.php?p=70793079&postcount=382


 • Registered Users Posts: 12,475 ✭✭✭✭ sryanbruen


  I thought I'd bump this just because how it's such an awesome thread, very useful for students and is way down in the forum.

  Weather and climate site - https://www.ukandirelandclimate.com/ (advised to view on PC, not optimised for mobile)

  Photography site - https://www.sryanbruenphoto.com/ • Registered Users Posts: 3 cath2012


  Hi would anyone have rapid revision geography junior cert that they are finished with.. mine one got destroyed and it's out of print and I loved it 😂


 • Registered Users Posts: 1 WardidesMC


  F: An example of weathering is Freeze-Thaw Action`
  E: When you get higher up it gets gradually colder. Near the peak of mountains it is above freezing temperature by day and below freezing by night. Water seeps into cracks in the rocks in the day. At night, the water freezes and expands, putting pressure on the rocks. Over time, the process continues, weakening the rock and making it collapse. The collapsed rock then gathers at the base of the slope, and is called Scree.
  E: An example of this is Croagh Patrick in Co. Mayo

  F: Limestone Pavement
  E: Rainwater falls onto the exposed limestone. This rainwater then passes through vertical koints in the limestone. Carbonation then causes weathering of both the entire surface and the joints, and they become wider as a result. This creates gaps called grikes and the blocks that are left in between the grikes are called clints.
  E: The Burren, Co. Clare

  F: Swallow Hole
  E: Rivers can dissolve limestone. A river which may begin in a non-limestone area, can disappear underground when it reaches a limestone surface. This occurs because the water widens the joints and bedding planes of the limestone rock through carbonation.
  The river will then disappear underground through a swallow hole. Swallow holes vary in size, depending on how large or small the river is.
  E: Pollnagollum swallow hole, The Burren, Co. Clare

  F: Stalactites
  E: As water seeps through the rock, it carries dissolved limestone with it. It eventually reaches the roof of a cave. The drops evaporate, leaving small deposits of pure limestone called calcite behind. Gradually the calcite builds up to form stalactites.
  E: Ailwee Caves

  F: Soil Creep
  E: Soil creep is the movement of soil down a slope under the influence of gravity. It is the slowest form of mass movement, and becomes evident only when you examine the landscape closely. As the soil moves downslope, a series of steps called terracettes can form, giving the surface a wrinkled appearance. Trees grow at an angle, with the base of the tree turned downslope Walls crack and break when soil piles up behind them. Fences and telegraph poles bend or tilt downhill.
  E: Clare-Island, Co. Galway

  F: Bog Burst
  E: A bog burst occurs when a mass of bog or peat moves down a slope after a period of heavy rainfall. The peat becomes saturated, and water can no longer soak downwards. The peat moves downslope and can block roads, knock down trees, damages roads and buildings, and pollute lakes and rivers.
  E: Derrybrien, Co. Galway/Mayo

  F: Mudflows
  E: Mudflows occur when soil and regolith become saturated with water, and move downslope like a river of mud. They are the fastest form of mass movement and can reach speeds of over 100km per hour. Mudflows can occur after periods of heavy rainfall, or in the aftermath of a volcano In snowy regions, a volcanic eruption will cause snow and ice to melt quickly. This meltwater mixes with ash, soil and rock to create a particularly dangerous form of mudflows which are called lahars
  E: Nevado del Ruiz, Colombia

  Alright, I think that's enough for now. This is my first post so I thought I might as well make it useful. If anyone needs anymore more of these let me know and I'll see what I have :) Btw, they are supposed to be F.E.E.D's (Feature, Explain, Example, Diagram) but I don't know how to insert pictures so you'll need to find those online. Hope I helped!


 • Registered Users Posts: 12,475 ✭✭✭✭ sryanbruen


  Here are some useful CSPE notes though some of them are outdated.

  Weather and climate site - https://www.ukandirelandclimate.com/ (advised to view on PC, not optimised for mobile)

  Photography site - https://www.sryanbruenphoto.com/ • Registered Users Posts: 12,475 ✭✭✭✭ sryanbruen


  Music: General Study

  Disco music

  Pieces
  I Feel Love - Donna Summer
  ABBA - Voulez Vous

  Feature 1: Rhythm
  Disco has a steady and repetitive 4/4 rhythm pattern also known as a ‘Four on the floor’ that was initially played on the drum kit but beginning in the late 1970’s drum machines have also became popular in Disco music. The characteristic pattern features the bass drum played on every beat on the bar with a Snare on beats 2 and 4 though some Disco songs lack this pattern and use a simple backbeat.

  Feature 2: Instruments
  In Disco the instruments are reasonably varied though there are some key instruments that are necessary for Disco’s characteristic sound. The melody is usually played by electric piano, organs or clavinet with a strong and syncopated accompaniment from bass guitar, rhythm guitar played on the electric guitar, a string section and a brass section. Disco songs especially from the late 1970’s and early 1980’s to the present often feature synthesisers which can replace the aforementioned brass instruments, string instruments and bass guitar in some cases such as in the song ‘I Feel Love’ by Donna Summer which features a sparse arrangement of only vocals, synthesiser and drum machine.

  Feature 3: Mood
  Disco music often has a bright and lively mood for several reasons. As a result of the music being made for dancing in nightclubs initially, the moderate to fast tempos in the music and the lyrics which usually are uplifting stories that concern love, dancing or music itself such as in the song ‘Music’ by Madonna.

  Weather and climate site - https://www.ukandirelandclimate.com/ (advised to view on PC, not optimised for mobile)

  Photography site - https://www.sryanbruenphoto.com/ • Advertisement
 • Registered Users Posts: 12,475 ✭✭✭✭ sryanbruen


  Random Irish vocabulary

  Cén aidhm? - What is the aim?
  Díomá - Disappointment
  Náire - Shame
  Ag stealladh báistí - Lashing rain
  Lár an earraigh - The middle of Spring
  Préachta - Frozen
  Imníoch - Anxiety
  Sciorr - To skid
  Go dona - Badly
  Gortaithe - Hurt
  Cén bhaint? - What association?
  Ar fáil - Available
  Sceitimíní - Excitement
  Eagla - Fear / Scared / Afraid
  Ag scoilteadh le pian - Splitting with pain
  Tús an tsamhraidh - The beginning of Summer
  Dúchais - Native
  Faitíos - Fear
  Buail le - To meet
  Go deo - Forever
  Críochnaithe - Finished
  Cén chomhairle? - What advice?
  Ar siúl - Taking place (Bhí ...... ar siúl - Took place) (See how tense can change here as in the verb "Bí")
  Ocras - Hungry / Hunger
  Tart - Thirsty / Thirst
  Ag gearán - Complaining
  Deireadh an fhómhair - The end of Autumn
  Lag - Weak
  Luachmhar - Valuable
  Creid - To believe
  Go tobann - Suddenly
  Plódaithe - Packed
  Cén chaoi? - How?
  Dar leis an údar - According to the author
  Áthas - Joy / Happiness
  Sásta - Happy
  Ag preabadh - Beating
  Lár an gheimhridh - The middle of Winter
  Maith - Good
  Iontach - Wonderful / Great
  Fág - To leave
  Go dtí an - To the
  Scriosta - Wrecked
  Cén t-eolas? - What information?
  An sliocht - The piece
  Difríocht - A difference
  Cosúlacht - A similarity
  Bean an tí - The woman of the house
  Ag cur fola - Bleeding
  Le feiceáil - To be seen
  Te - Hot
  Deacair - Hard
  Éirigh - To get up / To rise
  Go bhfuil - That is
  Ar saoire - On holiday(s)
  Cén airde? - What height?
  An baile - The town
  Socruithe - Arrangements
  Taithí - Experience
  Trasna an bhóthair - Across the road
  Ag seinm ceoil - Playing music
  Le déanamh - To be done
  Mall - Slow
  Furasta / Éasca - Easy
  Éist le - To listen (to)
  I bhfolach - Hiding
  Tubaiste a tharla - A disaster that happened
  Cá fhad? - How long?
  Geit - Fright
  Comharsana - Neighbours
  Bréag - A lie
  Ag deireadh na hoíche - At the end of the night
  Ag caitheamh - Wearing
  Le caitheamh - To be worn
  Fionn - Fair
  Trom - Heavy
  Bagair - To threaten
  Níos measa - Worse
  Saol - Life
  Cad a deirtear? - What is said?
  Gnáth - Normal / Ordinary
  Tuairim - Opinion
  Áit - Place
  Timpeall na háite - Around the place
  Ag an am céanna - At the same time
  Le ceannach - To be purchased
  Dorcha - Dark
  An chéad - The first
  Buaigh - To win
  Is fearr - Best
  A leanas - Following
  Cá bhfios dúinn? - How do we know?
  Os cionn - Above
  Meán - Average
  Beag - Small
  Mór - Big
  Timpeall an domhain - Around the world
  Ar deargbhuile - Raging
  Le buaite - To be won
  Chomh - As
  Roimh - Before
  Íoc - To pay
  Níos giorra - Shorter
  Otharcharr - Ambulance
  Cad ba chúis le? - What was the reason for?
  Den - Of the / Off the
  Déanach - Late
  Slán - Goodbye
  Buidéil - Bottles
  Torann - A noise
  Ar son an rúin - For the motion
  Ag séideadh - Blowing
  Le scríobh - To be wrote
  Rud éigin - Something
  Tuismitheoirí - Parents
  Arís - Again
  Seas - To stand
  Is faide - Longest
  Cois farraige - Beside the sea
  Cén buntáiste? - What advantage?
  Thar - Over
  Ionadh - Surprise
  Gliondar - Delight
  Fearg - Angry
  I láthair na huaire - At this moment
  Ag ithe - Eating
  Le foghlaim - To be learnt
  Duine éigin - Somebody
  Éinne - Anyone
  Roinnt airgid - Some money
  Caillte - Lost
  Mínigh - To explain
  Níos salaí - Dirtier
  In aice an tí - Beside the house
  Cén tír? - What country?
  Tríd - Through
  Uaigneas - Lonely
  Éad - Jealous
  Gaol - Relation
  Tuilleadh eolais - More information
  Ag iarraidh - Wanting / To want
  Le caint - To be talked about
  Fón póca - Mobile phone
  Fadhb - Problem
  Más é do thoil é - Please
  Easpa suime - Lack of interest
  Craiceáilte - Crazy
  Tuig - To understand
  Is boichte - Poorest / Most poor
  Neart talainne - Lots of talent
  Cén dóigh? - In what way?
  Leis an - With the / To the
  Cairdeas - Friendship
  Áthas na hóige - Joy of youth
  Ádh - Luck
  Grámhar - Loving
  Ag insint - Telling
  Rómhinic - Too often
  Drugaí - Drugs
  Foirfe - Perfect
  Misneach - Courage
  Ag lorg oibre - Looking for work
  Saghas saoil - Sort of life
  Bí súil ag - To hope (So for example, Tá súil agam - I hope, Tá súil agat - You hope etc)
  Níos sine - Older
  Déan cur síos (ar) - Describe
  Teaghlach - Family
  Meán oíche - Midnight
  Ag argóint - Arguing
  Leadránach - Boring
  Leamh - Dull
  Beirt - Two people
  Gruama - Gloomy
  Pobal - Community
  Faoiseamh - Relief
  Earraí - Items
  Is tanaí - Thinnest
  Fill - To return
  Teicnící - Techniques
  Codarsnacht - Contrast
  Cosúlacht - Comparison / Similarity
  Meafar - Metaphor
  Samhail - Simile
  Uaim - Alliteration
  Comhfhocail - Compound words
  Onamataipé - Onomatopoeia
  An fallás truamhéalach - The pathetic fallacy
  Dúlra - Nature
  Bás - Death
  Cuimhne na hóige - Memory of youth
  Áilleacht - Beauty
  Áit dúchais - Native place
  Dóchas - Hope (noun)
  Briseadh croí - Heartbreak
  Bród - Pride
  Cá / Cár? - Where?
  Clocha sneachta - Hailstones
  Ag cur isteach orm - Annoying me
  Tréithe - Traits
  Ramhar - Fat
  Ait / aisteach - Strange
  Triúr - Three people
  Ag comhaireamh - Counting
  Sráidbhaile - Village
  Óstán - Hotel
  Halla aclaíochta - Gym
  Dubhach - Depressed
  Ganntannas airgid - Lack of money
  Ar fud na hÉireann - Around Ireland
  Níos fusa - Easier
  Cé leis? - Who owns?
  Deartháir - Brother
  Mac - Son
  Deirfiúr - Sister
  Iníon - Daughter
  Ceathanna - Showers (weather)
  Leithleasach - Selfish
  Ceanndána - Stubborn / headstrong
  Ceathrar - Four people
  Peata - Pet
  Amharclann - Theatre
  Sa cheantar máguaird - In the surrounding area
  Is saibhre - Richest
  Cad chuige? - Why?
  Meán lae - Midday
  Ceo - Fog
  Athair - Father
  Máthair - Mother
  Ciallmhar - Sensible
  Santach - Greedy
  Cúigear - Five people
  Bialann - Restaurant
  Teach tábhairne - Pub
  Scrúduithe - Exams
  An Teastas Sóisearach - Junior Cert
  Seomra folctha - Bathroom
  Níos troimhe - Heavier
  Cathain? - When?
  Mamó - Granny
  Daideo - Granddad
  Garmhac - Grandson
  Athair baistí - Godfather
  Máthair bháistí - Godmother
  Seisear - Six people
  Teasaí - Hot tempered
  Ardnósach - Snobbish
  Tuisceanach - Understanding
  Teach scoite - Detached house
  Aerfort - Airport
  Club óige - Youth club
  Is áille - Loveliest
  Cé mhéad? - How many?
  Eanáir - January
  Feabhra - February
  Márta - March
  Seachtar - Seven people
  Éirimiúil - Talented
  Glic - Sly
  Cliste - Clever
  Rudaí - Things
  Teach leathscoite - Semi-detached house
  Taobh amuigh - Outside
  Ollmhargadh - Supermarket
  Níos tapúla - Faster
  Cén fhianaise? - What evidence?
  Aibreán - April
  Bealtaine - May
  Meitheamh - June
  Intleachtúil - Intelligent
  Flaithiúil - Generous
  Fáiltiúil - Welcoming
  Bungaló - Bungalow
  In aice láimhe - Close by
  Linn snámha - Swimming pool
  Amach - Out
  Is cáiliúla - Most famous
  Cé acu is fearr leat? - Which do you prefer?
  Iúil - July
  Lúnasa - August
  Meán Fómhair - September
  Míonna - Months
  Laethanta - Days
  Mí - Month
  Lá - Day
  Ochtar - Eight people
  Neirbhíseach - Nervous
  Stáisiún traenach - Train station
  Príomhoide - Principal
  Níos fíochmhaire - More fierce
  Cé hé? - Who's he?
  Deireadh Fómhair - October
  Samhain - November
  Nollaig - December
  Clog - Clock
  Am - Time
  Aimsir - Weather
  Ábhair - Subjects
  Naonúr - Nine people
  Eastát tithíochta - Housing estate
  Grian - Sun
  Teanga - Language
  Anam - Soul
  Is lú - Smallest
  Cé dó? - For whom?
  Dé Luain - Monday
  Dé Máirt - Tuesday
  Dé Céadaoin - Wednesday
  Daoine - People
  Seid - Shed
  Uisce - Water
  Mothúcháin - Emotions
  Deichniúr - Ten people
  Gaeilge - Irish
  Béarla - English
  Fraincis - French
  Ceolchoirm - Concert
  Níos deacra - More difficult
  Cárbh as do? - Where's ____ from? (so like: Cárbh as duit? - Where's you from? or Cárbh as dó? - Where's he from?)
  Déardaoin - Thursday
  Dé hAoine - Friday
  Dé Sathairn - Saturday
  Domhnach - Sunday
  Éire - Ireland
  Gearmáinis - German
  Iodáilis - Italian
  Spáinnis - Spanish
  Trá - Beach
  I bhfolach - Hiding
  Foclóir - Dictionary
  Oileán - Island
  Ainmnigh - Name / To name
  Soicind - Second
  Ealaín - Art
  Eagrú Gnó - Business Studies
  Matamaitic - Mathematics / Maths
  Stair - History
  Bláthanna - Flowers
  Peile - Football
  Foraoise - Forest
  Loch - Lake
  Oighear - Ice
  Leanbh - Baby
  Cá háit? - Where?
  Léine - Shirt
  Seaicéad - Jacket
  Pitseáimí - Pyjamas
  Tireolaíocht - Geography
  Fisic - Physics
  Ceimic - Chemistry
  Leithreas - Toilet
  Cuisneoir - Refrigerator / Fridge
  Cén drochscéal? - What bad news?
  Flichshneachta - Sleet
  Reiligiún - Religion
  Eacnamaíocht Bhaile - Home Economics
  Eolaíocht - Science
  Bitheolaíocht - Biology
  Feadóg stáin - Tin whistle
  Feadóg mhór - Flute
  Snagcheol - Jazz music
  Corn - Cup
  Físeán - Video
  Gairid - Short
  Bainistíocht ama - Time management
  Inspioráid - Inspiration
  Abhaile - Home
  Fíorghreannmhar - Hilarious
  Cuir eagla ar - To scare
  Coiméide - Comedy
  Trí chéile - In a mess
  Déagóirí - Teenagers
  Raice - Racket (Noise)
  Cleachtaigh - To practice
  Iris - Magazine
  Páipéar nuachta - Newspaper
  Scéalta - Stories
  Míphearsanta - Impersonal
  Cinsireacht - Censorship
  Mí-oiriúnach - Unsuitable
  Pobal - Public
  Fógraí - Advertisements
  Faisean - Fashion
  Ceannlíne - Headline
  Tuairisceoir - Reporter
  Caighdeán - Standard
  Bréagáin - Toys
  Mná - Women
  Fir - Men
  Obair bhaile - Homework
  Céim - Degree
  Costasach - Expensive
  Díospóireacht - Debate
  Dátheangach - Bilingua
  Dánta - Poems
  Oidhreacht - Heritage
  Neamhspléachas - Independence
  Bunscoil - Primary school
  Ag magadh faoi - Teasing
  Gairmscoil - Vocational school
  Scoil mheasctha - Mixed school
  Líníocht Theicniúil - Technical Graphics
  Eolaíocht Talmhaíochta - Agricultural Science
  Laidin - Latin
  Cuntasaíocht - Accounting
  Ózón - Ozone
  Aibhneacha - Rivers
  Caomhnú - Preservation
  Ag spochadh as - Slagging
  Bulaithe - Bullies
  Clós - Yard
  Ardghiúmar - Great humour
  Bualadh bos - Applause
  Cúilín - Point
  Cúl - Goal
  Ó dhúchas - Originally
  Laoch - Hero
  Bochtanas - Poverty
  Imirce - Emigration
  Andúiligh drugaí - Drug addicts
  Píolóta - Pilot
  Bog - To move
  Vaimpír - Vampire
  Mic tíre - Wolves
  Treibh - Tribe
  Comhneartú - Confirmation
  Grianghraf - Photo
  Ag sult - Enjoying
  Ar clé - Left
  Ar dheis - Right
  Chéad Chomhaoineach - First Holy Communion
  Cúpla - Twins
  Comhionann - Identical
  De ghnáth - Usually
  Fiáin - Wild
  Giodamach - Giddy
  Spíceach - Spiky
  Catach - Curly
  Díreach - Straight
  Maol - Bald
  Bán - Blonde
  Rua - Red hair
  Trilseáin - Plaits
  Frainse - Fringe
  Gearr - Short
  Fada - Long
  Gorm - Blue
  Glas - Green
  Dubh - Black
  Donn - Brown
  Corcra - Purple
  Buí - Yellow
  Dearg - Red
  Bándearg - Pink
  Liath - Grey
  Bán - White
  Ball - Member
  Banna - Band
  Popcheoil - Pop music
  Ceoltóir - Musician
  Cráifeach - Religious
  Tréadaí - Pastor
  Soiscéalach - Evangelical
  Diaibéiteas - Diabetes
  Albam - Album
  Díol - To sell
  Caol - Slender
  Leathan - Broad
  Tanaí - Thin
  Gránna - Ugly
  Gleoite - Lovely
  Neamhspléach - Independent
  Cainteach - Chatty
  Fiosrach - Nosy / Inquisitive
  Tuisceanach - Understanding
  Gealgháireach - Cheerful
  Comhlacht - Company
  Díograiseach - Diligent
  Fiaclóir - Dentist
  Síceolaí - Psychologist
  Cógaiseoir - Pharmacist
  Iascaire - Fisherman
  Tréidlia - Vet
  Scríobhneoir - Writer
  Amhránaí - Singer
  Ailtire - Architect
  Tógálaí - Builder
  Meicneoir - Mechanic
  Tiománaí - Driver
  Feighlí leanaí - Child minder
  Freastalaí siopa - Shop assistant
  Freastalaí - Waiter
  Oibrí oifige - Office worker
  Ceantálaí - Auctioneer
  Cuntasóir - Accountant
  Fisiteiripeoir - Physiotherapist
  Leabharlannaí - Librarian
  Bunmhúinteoir - Primary school teacher
  Meánmhúinteoir - Secondary school teacher
  Siúinéir - Carpenter
  Leictreoir - Electrician
  Gruagaire - Hairdresser
  Cócaire - Cooker / Chef
  Iriseoir - Journalist
  Fáilteoir - Receptionist
  Saighdiúr - Soldier
  Fear gnó - Business man
  Bean gnó - Business woman
  Coileán - Puppy
  Piscín - Kitten
  Hamstar - Hamster
  Luch - Mouse
  Iasc órga - Goldfish
  Cat - Cat
  Madra - Dog
  Coinín - Rabbit
  Éan - Bird
  Pearóid - Parrot
  Capall - Horse
  Nathair - Snak
  Spotaí - Spots
  Cás - Cage
  Ag súgradh - Playing
  Stábla - Stable
  Baile Átha Cliath - Dublin
  Iarmhí - Westmeath
  Lú - Louth
  Ceatharlach - Carlow
  Cill Mhantáin - Wicklow
  Loch Garman - Wexford
  Cill Chainnigh - Kilkenny
  Laois - Laois
  Cill Dara - Kildare
  Uíbh Fhailí - Offaly
  Mí - Meath
  Longfort - Longford
  Laighean - Leinster
  Cúige - Province
  Contaetha - Counties
  Uladh - Ulster
  Muineachán - Monaghan
  Fear Manach - Fermanagh
  Doire - Derry
  An Dún - Down
  Aontroim - Antrim
  Tír Eoghain - Tyrone
  Dún na nGall - Donegal
  An Cabhán - Carvan
  Ard Mhacha - Armagh
  Connacht - Connacht
  Liatroim - Leitrim
  Maigh Eo - Mayo
  Gaillimh - Galway
  Sligeach - Sligo
  Ros Comáin - Roscommon
  Mumhan - Munster
  Ciarraí - Kerry
  An Clár - Clare
  Corcaigh - Cork
  Tiobraid Árann - Tipperary
  Port Láirge - Waterford
  Luimneach - Limerick
  Cathracha - Cities
  Trá Lí - Tralee
  Cill Áirne - Killarney
  An Daingean - Dingle
  An Cóbh - Cobh
  Baile na hAille - Clifden
  Baile Brigín - Balbriggan
  Dún Dealgan - Dundalk
  Cluain Meala - Clonmel
  Baile Átha Luain - Athlone
  An Uaimh - Navan
  Cathair na Mart - Westport
  Caisleán an Bharraigh - Castlebar
  Cluain Tarbh - Clontarf
  Dún Garbháin - Dungarvan
  Port Laoise - Portlaoise
  An Nás - Naas
  Caiseal - Cashel
  Leitir Ceanainn - Letterkenny
  Mala - Mallow
  Droichead Átha - Drogheda
  Tuath - Countryside
  Baile - Town
  Bruachbhailte - Suburbs
  Eastát tithíochta - Housing estate
  Lár na cathrach - City centre
  Suaimhneach - Peaceful
  Ciúin - Quiet
  Torannach - Noisy
  Gnóthach - Busy
  Beomhar - Lively
  Áisiúil - Convenient
  Páirc imeartha - Playing field
  Meánaoiseach - Medieval
  Ard-eaglais - Cathedral
  Turasóir - Tourist
  Cuairteoir - Visitor
  Féile - Festival
  Féile ealaíon - Art festival
  Clú agus cáil - Fame
  Deilf - Dolphin
  Cuan - Harbour
  Imeall - Edge
  Ag campáil - Camping
  Áit champála - Camping place
  Ollphuball - Tent
  Gasóg - Scout
  Allta - Wild (as in animals)
  Carbhán - Caravan
  Ag fanacht - Staying
  Eachtra - Adventure
  Foraois - Forest
  Tine champa - Campfire
  Compás - Compass
  Bia - Food
  Sléibhte - Mountains
  Dúlra - Nature
  Coill - Woods
  Adhmad - Wood
  Ag canadh - Singing
  Léarscáil - Map
  Turas - Journey
  Réaltaí - Stars

  Weather and climate site - https://www.ukandirelandclimate.com/ (advised to view on PC, not optimised for mobile)

  Photography site - https://www.sryanbruenphoto.com/ • Registered Users Posts: 12,475 ✭✭✭✭ sryanbruen


  How to do a Trading, Profit & Loss Account

  Trading, Profit & Loss Appropriation Account

  Firstly, these are normally three separate accounts on their own, so it might be handy for you to learn them off as their separate account layouts before putting them together and forming a full account layout.

  Secondly, let's start off with the Trading account.

  The first figure you always put in is the Sales figure. If there is no Sales Returns in the question then put Sales in the third small column. If there is Sales Returns then put Sales and Sales Returns in the second small column. After you have taken away the Sales Returns from the Sales figure then put your answer out into the third small column directly beside the Sales Returns figure.

  Next on your Trading account is the Less Cost of Sales. Under Sales, place down the title "Less Cost of Sales" in a different coloured pen preferably any pen because you should not be doing your accounts in pen anyway as you might make mistakes. There are five different possibilities of Less Cost of Sales which would be Purchases, Purchases Returns, Opening Stock, Import Duty(ies) or Carriage Inwards. Remember that Opening Stock will not be named Opening Stock in the question if you're doing HL, it will be something like Stock (01/01/2015). Place all the figures in the second small column unless there is Purchases Returns. If there is Purchases Returns place all the figures except Purchases and Purchases Returns in the second small column. Meanwhile, place the Purchases and Purchases Returns in the first small column and take away the Purchases Returns from the Purchases. After you have done so, place your answer into the second small column directly beside the Purchases Returns figure. Add up all the figures and place your answer in the second small column so directly below them all. Title that figure in the big column as "Cost of goods available for sale". Now, you will take away the Closing Stock from the cost of goods available for sale. Remember that Closing Stock will be in the additional information given in the question and not in the Trial Balance. The answer after you have done this goes into the third small column beside the Closing Stock figure. Take away this figure from the Sales and under the figure, put your answer which you title as Gross Profit. Remember to draw a line whenever you're doing a sum like the Sales minus Less Cost of Sales.

  If there is any Add Gains like Rent Receivable then place them under Gross Profit. If there is only one Add Gain then place it into the third small column and add it to Gross Profit. Place your answer into the third small column also. If there is any additional like Rent Receivable prepaid then place them in the second small column. Take away the prepaid from the Rent Receivable and place your answer in the third small column.

  That is the Trading account.

  Now this is the Profit & Loss account.

  On a new line in the big column, write the title Less Expenses and underline it.

  The expenses are pretty straightforward as your common sense would know what goes here. Expenses are things like Light and Heat or Wages. If there is anything like prepaid, take the prepaid figure away from the original total. If there is anything like due, add the due figure to the original total. Carriage Outwards also goes here. If there is additional information like prepaid or due, remember to add the original and the prepaid or due figures into the first small column and your answer after you have calculated the actual expense total goes into the second small column. Use the % percentage button on your Calculator to calculate the Depreciation for the given things in the question. Add all the expenses and place the answer beside the last expense but in the third small column. Now write the title Net Profit. This is calculated by taking away the expenses from the Gross Profit of the Trading account (with Add Gains included if there are any).

  I will show the Appropriation account when I can.

  Weather and climate site - https://www.ukandirelandclimate.com/ (advised to view on PC, not optimised for mobile)

  Photography site - https://www.sryanbruenphoto.com/ • Closed Accounts Posts: 1,036 wheresmahbombs


  Having gotten 6 Bs, 3 Cs, and 1 fail, all HL, this would have proven beneficial for my overall results. It's unfortunate that I wasn't informed about this thread during 3rd year.

  Keep posting the notes, as this thread deserves recognition.


Advertisement