Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on [email protected] for help. Thanks :)
Hello All, This is just a friendly reminder to read the Forum Charter where you wish to post before posting in it. :)
Hi all, The AutoSave Draft feature is now disabled across the site. The decision to disable the feature was made via a poll last year. The delay in putting it in place was due to a bug/update issue. This should serve as a reminder to manually save your drafts if you wish to keep them. Thanks, The Boards Team.
Hello all! This is just a quick reminder to ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere.

Ceisteanna faoi ghramadach agus litriú

 • 10-06-2009 10:51am
  #1
  Closed Accounts Posts: 1,184 ✭✭✭ Múinteoir


  Déarfainn gur mhaith an rud é snáithe amháin a chur ar bun do na ceisteanna agus don phlé seo, ar roinnt fáthanna:

  - Tá go leor daoine ag iarraidh na rudaí seo a phlé as Gaeilge agus ní trí Bhéarla agus ní haon drochrud sin.

  - Tá daoine eile san áit seo atá ag iarraidh caint faoi chúrsaí gramadaí agus litrithe a sheachaint go hiomlán agus beidh sé níos éasca orthu sin a leithéid a dhéanamh, má tá an plé sin go léir in aon snáithe amháin, seachas méid mór snáitheanna ar fud na háite faoi na cúrsaí seo.

  - Ní bheidh daoine ag cur na gceisteanna céanna arís agus arís eile, má tá an t-eolas go léir ann cheana féin i snáithe amháin atá mar ghreamán. I láthair na huaire, cailltear an plé nuair a imíonn na snáthanna síos an liosta.

  An aontaíonn daoine liom? An mbeadh duine de na modhnóirí sásta greamán a dhéanamh den tsnáithe seo?

  Mholfainn chomh maith go ndúnfaí aon snáitheanna nua ina dhiaidh seo faoi chúrsaí gramadaí agus litrithe agus a rá le daoine an ceann seo a úsáid ina n-áit.


«13456713

Comments

 • Registered Users Posts: 2,912 ✭✭✭ pog it


  Bhi mé ag smaoineamh ar sin nuair a thosaigh mé snáth nua inné ar cheist ghramadai. Airim go bhfuil mé ag hijacking teach na ngealt ar shli nuair a dhéanaim sin, (ach ni ndearna me fein sin ach uair amhain) ach nuair atá tu i mbun staidéar ar d'aonar, is cunamh mor rud mar seo do gach foghlaimeoir Gaeilge.

  Céard faoi seo- chuile cheist ghramadai a chuir sa n'Gaeilge' fóram? Agus fág Teach na nGealt glan de cheisteanna gramadai?


 • Closed Accounts Posts: 1,184 ✭✭✭ Múinteoir


  pog it wrote: »
  Bhi mé ag smaoineamh ar sin nuair a thosaigh mé snáth nua inné ar cheist ghramadai. Airim go bhfuil mé ag hijacking teach na ngealt ar shli nuair a dhéanaim sin, (ach ni ndearna me fein sin ach uair amhain) ach nuair atá tu i mbun staidéar ar d'aonar, is cunamh mor rud mar seo do gach foghlaimeoir Gaeilge.

  Céard faoi seo- chuile cheist ghramadai a chuir sa n'Gaeilge' fóram? Agus fág Teach na nGealt glan de cheisteanna gramadai?

  Cuirimse féin fáilte roimh a leithéid anseo. Níl mé ag gearán faoi agus tuigim go mbíonn sé thar a bheith úsáideach do dhaoine eile. Nílim ach ag rá gur cheart é go léir a choinneáil in aon snáithe amháin, ionas go mbeidh daoine in ann seanteachtaireachtaí faoi na cúrsaí seo a fheiceáil amach anseo, le cabhrú leo. Ach ba mhaith liom tuairim modhnóra a fheiceáil chomh maith.

  Maidir le cosc iomlán a chur ar chúrsaí gramadaí anseo, ní chreidim go n-éireodh leis. Is cinnte go mbeifeá-sa sásta é a chomhlíonadh ach ní bheidh a fhios ag daoine nua faoi agus bíonn ceisteanna á gcur anseo ag go leor daoine seachas tú féin.


 • Registered Users Posts: 1,145 ✭✭✭ Poll Dubh


  Tá sé go maith go bhfuil daoine ag plé gramadach trí mheán na Gaeilge anseo ach tagaim le Múinteoir go mbeadh sé níos fearr dá mbeadh an plé sin go léir i snáithe amháin. Ach níl a fhios agam an bhfuil an fonn ag modhnóirí a bheith ag bogadh postálacha mar sin.


 • Registered Users Posts: 865 ✭✭✭ Stollaire


  Tá modhnóirí ag Tigh na nGealt?! :eek:


 • Closed Accounts Posts: 2,653 ✭✭✭ conchubhar1


  Stollaire wrote: »
  Tá modhnóirí ag Tigh na nGealt?! :eek:

  i ndairíre - cé hiad


 • Advertisement
 • Closed Accounts Posts: 1,184 ✭✭✭ Múinteoir


  i ndairíre - cé hiad

  Féach ar bhun phríomhleathanach an fhóraim. Tá a n-ainmneacha liostaithe ansin.
  Moderators : 10


  hullaballoo, simu, nesf, javaboy, AlmightyCushion, Terry, Tar.Aldarion, Monty - the one and only, dr.bollocko, Rabies

  Ní dóigh liom go bhfuil acu triúr i gceist, le fírinne. Tá Gaeilge ag an gcéad triúr sa liosta sin. Níl mé cinnte faoin gcuid eile.


 • Registered Users Posts: 15,094 ✭✭✭✭ javaboy


  Múinteoir wrote: »
  Tá Gaeilge ag an gcéad triúr sa liosta sin. Níl mé cinnte faoin gcuid eile.

  Níl agam ach cúpla focail.


 • Closed Accounts Posts: 1,184 ✭✭✭ Múinteoir


  Go raibh maith agaibh, a mhodhnóirí. Tá ár snáithe speisialta gramadaí againn mar ghreamán faoi dheireadh. :)


 • Registered Users Posts: 656 ✭✭✭ Richard Cranium


  Tá roinnt fadhbanna i gcónaí agam le "a". Bainim usáid as an t-am ar fad ach nílim cinnte go bhfuilim i gceart.

  Taobh amuigh den aidacht shealbach, an leanann séimhiú nó urú, nó tada, "a"?

  Mar shampla;
  Nuair a mbeidh sé/ Nuair a bheidh sé ?
  An rud a dhéanann siad/ An rud a ndéanann siad ?


 • Registered Users Posts: 1,145 ✭✭✭ Poll Dubh


  Tá roinnt fadhbanna i gcónaí agam le "a". Bainim usáid as an t-am ar fad ach nílim cinnte go bhfuilim i gceart.

  Taobh amuigh den aidacht shealbach, an leanann séimhiú nó urú, nó tada, "a"?

  Mar shampla;
  Nuair a mbeidh sé/ Nuair a bheidh sé ?
  An rud a dhéanann siad/ An rud a ndéanann siad ?

  Ag breathnú ar 'nuair' san Fhoclóir Béarla-Gaeilge Ó Dónaill bíonn séimhiú i gcónaí i ndiaidh 'nuair a':

  nuair a chuaigh mé isteach
  nuair a bhíomar óg
  nuair a bheidh tú réidh leis.

  Maidir le do dara sampla tá na rialacha maidir leis sin leagtha síos san fhoclóir chéanna:

  a6, rel. par. 1. (a) (Where antecedent is subject or direct object of vb. in rel. clause, or where antecedent introduces a time clause, lenites except (i) in past aut., (ii) when followed by d' before vowels or fh- in past tenses or conditional) An fear a chuireann síol, the man who sows seed. An síol a chuireann sé, a chuirtear, the seed which he sows, which is sown. An síol a chuireadh, a d'fhás, the seed which was sown, which grew. An té a itheann feoil, the person who eats meat. An fheoil a itear, the meat which is eaten. An cat a d'ól an bainne, the cat which drank the milk. An té a a d'fhreagair mé, the person who answered me. An lá a baisteadh é, the day he was baptized. Nuair a éirím, when I rise. Fad a mhairfidh sé, as long as it will last. (b) (Otherwise eclipses, prefixes n- to vowels) An gort a gcuirfidh sé an síol ann, the field in which he will sow the seed. An teach a raibh sé ina chónaí ann, the house in which he lived. An fear a bhfuil a mhac ag imeacht, the man whose son is going away. An té a n-ólaim a shláinte, the person whose health I drink. Cibé duine a mbeidh an t-ádh air, whoever is going to be lucky. 2. Pron. (Eclipses) All that. Sin a bhfuil ann, that is all that is there. An bhfuair tú a raibh uait? Did you get all that you wanted? Íocfaidh mé as a gceannóidh tú, I will pay for whatever you will buy.


 • Advertisement
 • Registered Users Posts: 656 ✭✭✭ Richard Cranium


  An té a thug cabhair liom, gabhaim buíochas leis/ leí:D (Ceapaim nach ndearna mé botún san abairt sin)


 • Registered Users Posts: 2,912 ✭✭✭ pog it


  A Richard, bhi mé ag déileáil le rud cineál cosuil le gairid agus measaim go mbeadh an rud nios éasca ort má théann tu i dtreo an staidéir ar 'Direct and Indirect Relative Clause- bionn an mhir 'a' á usáid go minic sa chás sin.

  Tá cur sios déanta ar seo i ngach leabhar gramadai- ach ar ndóigh tá cásanna eile ina mbionns 'a' ann.


 • Closed Accounts Posts: 103 ✭✭ dunnomede?


  Hi, tá ceist agam:
  Tá mo chara ag smaoineamh faoi tattoo a fháil, ba mhaith leis "Níl saol gan ceol" a chur ar a lámh, ach nílim cínte go bhfuil na focail i gceart. Ceap mé go bhfuil "Níl aon saol gan ceol" nó "Gan ceol gan saol" níos fearr.
  Brón orm má bhfuil an teachtaracht seo mí cheart ach tá mo gaeilge ag dúl i nglech


 • Closed Accounts Posts: 1,184 ✭✭✭ Múinteoir


  dunnomede? wrote: »
  Hi, tá ceist agam:
  Tá mo chara ag smaoineamh faoi tattoo a fháil, ba mhaith leis "Níl saol gan ceol" a chur ar a lámh, ach nílim cínte go bhfuil na focail i gceart. Ceap mé go bhfuil "Níl aon saol gan ceol" nó "Gan ceol gan saol" níos fearr.
  Brón orm má bhfuil an teachtaracht seo mí cheart ach tá mo gaeilge ag dúl i nglech

  Níl rud ar bith mícheart leis an struchtúr abairte Níl saol gan ceol, ós rud é go bhfuil seanfhocal cáiliúil ann atá mar an gcéanna leis; Níl saoi gan locht.

  Ach is gá séimhiú a dhéanamh ar c tar éis gan, más ainmfhocal é. Mar sin, Níl saol gan cheol.


 • Closed Accounts Posts: 1,184 ✭✭✭ Múinteoir


  Mar eolas daoibh, a chairde: Seo PDF an-mhaith a chuir An Gúm amach mar threoir ar aistriú go Gaeilge agus ar chruinneas gramadaí. D'oirfeadh sé go mór dóibh siúd a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus atá ag iarraidh snas a chur ar a gcuid gramadaí/scríbhneoireachta.


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,648 Mod ✭✭✭✭ Insect Overlord


  Tá dhá dán nua agam, a chairde, is táim ag iarraidh cabhair a fháil chun iad a cheartú (ó thaobh gramadaí de). An úsáidfidh mé and thread seo, nó an bfhuil cheann nua tuilte agam? :)


 • Registered Users Posts: 2,842 ✭✭✭ Micilin Muc


  An File wrote: »
  Tá dhá dán nua agam, a chairde, is táim ag iarraidh cabhair a fháil chun iad a cheartú (ó thaobh gramadaí de). An úsáidfidh mé and thread seo, nó an bfhuil cheann nua tuilte agam? :)

  Cuir síos anseo é, ní fiú ceann nua a thosú!


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,648 Mod ✭✭✭✭ Insect Overlord


  Cuir síos anseo é, ní fiú ceann nua a thosú!

  Seo an chéad ceann daoibh :)

  Im' shuí i seomra chiúin dorcha
  le peann im' lámh
  is phón im' phóca,
  agus brón laistigh i ndiadh mo ghrá.

  Lasmuigh tá balla liath ann
  le duilleoga glasa
  ag rince trí na phoill
  agus bláthanna beaga de chuille dhath.

  Sa seomra níl faic chun m'aird a thógáil,
  seachas leathnach folamh bán
  a chuireann i m'aigne íomhá
  dem' chailín féin is í ar trá

  Ag baint taitneamh as an ngriain céanna
  nach bhfeicim ach i rith cuairte' annaimhe
  nuair a éiríonn an bháisteach ró-thuirseach chun titem
  is imíonn na scamaill ar sosa bheaga.

  Coimeádaim im' cheann a súile gorma,
  chomh geal is soiléir leis
  an bhfarraige faoin spéir
  sna soicind idir titim bháistí.


  Tá trí dhán eile agam freisin, cuirfidh mé suas iad nuair atáim sásta leis an cheann seo.


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,648 Mod ✭✭✭✭ Insect Overlord


  Ar fhéach aon duine ar an bpíosa sin dom?


 • Registered Users Posts: 1,145 ✭✭✭ Poll Dubh


  Seo roinnt moltaí duit:

  ciúin
  fón
  i ndiaidh
  poill
  chuile
  leathanach
  thrá
  chéanna
  titim
  ar shos beag / ar shosanna beaga
  soicindí


 • Advertisement
 • Closed Accounts Posts: 110 ✭✭ Ceilteach


  DON MHÚINTEOIR:
  Tá fadhb éigin leis an nasc sin. Ar chuma leat é a sheiceail agus é a dheisiú?
  Míle buíochas


 • Closed Accounts Posts: 1,184 ✭✭✭ Múinteoir


  Ceilteach wrote: »
  DON MHÚINTEOIR:
  Tá fadhb éigin leis an nasc sin. Ar chuma leat é a sheiceail agus é a dheisiú?
  Míle buíochas

  Seo nasc eile leis an doiciméad agus seo an leathanach foinse ar a bhfuair mé é (ag bun an leathanaigh).


 • Closed Accounts Posts: 110 ✭✭ Ceilteach


  GRMA


 • Closed Accounts Posts: 66 ✭✭ Wucking Fanker


  Ní ceist gramadach nó litríocht ata agam, ach ceist faoin focail 'San'. Mar shampla, bhíos ar an Luas tamaill ó shin 's chonaic mé comhartha le h-aghaidh 'Ospidéal San Séamus' agus bhíos ag smaoineamh nár chonaic mé an focail go dtí sin. Táim díreach tar éis Foinse a léamh ansin agus bhí an focail 'San' úsáidte acu ansin freisin - i.e. 'San Nioclás'. An ceist atá agam ná dá mbeinn féin ag scríobh, d'usáidfainn (?!) an focail 'Naomh' i.e. Ospidéal Naomh Séamus, no Naomh Nioclás (nó Daidí na Nollaig!). An é 'bastardisation' atá feicthe agam?


 • Registered Users Posts: 780 ✭✭✭ craoltoir


  Is féiidr naomhsan a úsáid.


 • Registered Users Posts: 2,842 ✭✭✭ Micilin Muc


  craoltoir wrote: »
  Is féiidr naomhsan a úsáid.

  An treoir ná 'Naomh' i gcomhair naomh Éireannach, 'San' i gcomhair naomh eachtrannach.


 • Closed Accounts Posts: 1,184 ✭✭✭ Múinteoir


  Mar eolas daoibh: tá cóip PDF de Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge ar fáil le híoslódáil ón nasc seo.


 • Closed Accounts Posts: 1,175 ✭✭✭ Red_Marauder


  Maidir le comhrá eile atá ar siúl anseo anocht....Cén fáth nach Ar Mhuin Na Muice é, ach "Ar Muin na Muice"?


 • Registered Users Posts: 2,842 ✭✭✭ Micilin Muc


  Maidir le comhrá eile atá ar siúl anseo anocht....Cén fáth nach Ar Mhuin Na Muice é, ach "Ar Muin na Muice"?

  Ní thógann an réamhfhocal 'ar' séimhiú i gcónaí, go háirithe nuair is nath cainte atá i gceist seachas ráiteas ar rud fírinneach.


 • Advertisement
 • Registered Users Posts: 1,286 ✭✭✭ Gael


  Seo leabhrán eile de chuid an Ghúim a dhéanann cur síos ar an gcaoi a ndéileáiltear le pointí áirithe gramadaí ina gcuid foilseachán.

  Stíl Tí an Ghúim

  Má tá fadhb ann leis an nasc thuas, is féidir teacht ar an leabhrán céanna ag fíorbhun an leathanaigh seo.


Advertisement