Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on [email protected] for help. Thanks :)
Private profiles - please note that profiles marked as private will soon be public. This will facilitate moderation so mods can view users' warning histories. All of your posts across the site will appear on your profile page (including PI, RI). Groups posts will remain private except to users who have access to the same Groups as you. Thread here
Some important site news, please read here. Thanks!

Baby Talk as Gaeilge

 • 29-06-2020 5:05pm
  #1
  Registered Users Posts: 102 ✭✭ Cathellen
  Registered User


  Would anyone have some nice Irish phrases to use with a new baby like
  Codhladh sámh or A chroí etc.


Comments

 • Registered Users Posts: 939 ✭✭✭ An gal gréine
  Registered User
  Suantraí sí, a linbhín Luasc go mall sa chliabhán Lú lá luí,
  a linbhín dún do shúil,
  a naíonáin Seoithín seoithín seoithín seó Seoithín seoithín seoithín seó Seoithín seoithín seoithín seó Suantraí sí, a linbhín,
  A thaiscidh, a stór Luí go socair, luí go ciúin.
  Codladh sámh,a ghrághil

  Fan id' shuan, a thaiscidh buan Go n-éirí tú ar maidin.


  From 'Suantraí Sí' By Pádraigín Ní hUallacháin. (See more on YouTube)


 • Registered Users Posts: 780 ✭✭✭ craoltoir
  Registered User


  Féach anseo. Ábhar fuaime do pháistí - scéalta agus rannta.

  https://soundcloud.com/forasnagaeilge/sets


 • Registered Users Posts: 102 ✭✭ Cathellen
  Registered User


  Go raibh míle maith agat. Tá sé sin go hálainn.


 • Registered Users Posts: 230 ✭✭ selfbuildache
  Registered User


  Mise & mo ghasúir:

  "Mo ghrá thú - Mo ghrá thú níos mó - Mo ghrá THUSA níos mó - Mo ghrá THUSA - Mise tusa - NO! Mise TUSA - Mise TUSA" &rl &rl.... (Tá duine acu fós óg:))

  "Mo ghrá geal" (Can also be said sarcastically...)
  "Is breá liom thú" (Can also be used when they're looking for something. Said pleadingly....)

  A mhaicín ..... ('My little son'. Can be said lovingly or when they're in trouble = "Goille anseo tusa, a mhaicín!!!")


 • Registered Users Posts: 102 ✭✭ Cathellen
  Registered User


  GRMA


 • Advertisement
 • Registered Users Posts: 70 ✭✭ teileann
  Registered User
 • Registered Users Posts: 102 ✭✭ Cathellen
  Registered User


  teileann wrote: »

  I checked this book out sounds really good. Getting it in my library to have a look before I buy it. GRMA.


 • Registered Users Posts: 1,171 ✭✭✭ deirdremf
  Registered User


  Another great book with hundreds of rhymes, word play, ladder stories etc etc is Cniogaide Cnagaide.
  It's for a parent - or teacher - to dip into and find something useful.

  https://www.cic.ie/en/books/published-books/cniogaide-cnagaide-leabhair-cloite


  Also A Stór is a Stóirín by Padraignín Ní Uallachaín, a CD with around 20 songs for grown-ups and another 20 for children, lullabies etc. It comes with a booklet which has the words and the music too.
  Available at the link below, where you can also here a taste of each track - the first children's song is no. 19, if you want to skip the adult songs!

  https://www.irishsong.com/music/a-stor-is-a-stoirin/


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,624 Mod ✭✭✭✭ Insect Overlord
  Moderator


  Go raibh maith agat as ucht na nascanna sin a roinnt linn anseo. Beidh na smaointí siúd ag teastáil go géir uaim go luath! :D


 • Registered Users Posts: 302 ✭✭ Piollaire
  Registered User


  Go raibh maith agat as ucht na nascanna sin a roinnt linn anseo. Beidh na smaointí siúd ag teastáil go géir uaim go luath! :D

  Comhghairdeas! Go n-éirí leat le hInsect Overlord óg.


 • Advertisement
 • Registered Users Posts: 1,171 ✭✭✭ deirdremf
  Registered User


  Go raibh maith agat as ucht na nascanna sin a roinnt linn anseo. Beidh na smaointí siúd ag teastáil go géir uaim go luath! :D
  Fáilte agus fiche, agus go maire tú/sibh/sibhse ar fad bhur nuaíocht!


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,624 Mod ✭✭✭✭ Insect Overlord
  Moderator


  Níl sí ag teacht go dtí deireadh na míosa seo, ach táimíd tar éis an crib a chur le chéile inniu. Agus tá an suíochán ullamh sa ghluaistéan ón deireadh seachtaine seo caite.

  Anois níl aon rud le déanamh ach leabhair a cheannach chun an dá theanga a mhúineadh di. :D


Advertisement