Advertisement
How to add spoiler tags, edit posts, add images etc. How to - a user's guide to the new version of Boards
Mods please check the Moderators Group for an important update on Mod tools. If you do not have access to the group, please PM Niamh. Thanks!

Pas i nGaeilge

 • #1
  Registered Users Posts: 2,965 ✭✭✭ laoch na mona


  Rinne mé iarracht a chur mo ainm i Gaeilge ar mo Pas, ach de bharr an rud seo théip mo athnuachan.

  Cad é an rialacha faoi ainm gaeilge ar bpas?


Comments • http://www.citizensinformation.ie/ga/travel_and_recreation/travel_abroad/passports/renewing_an_irish_passport.html

  "Murab ionann an t-ainm a thugtar ort agus an t-ainm ar do phas is déanaí agus ní hamhlaidh sin de bharr pósta, páirtnéireachta sibhialta nó uchtú, beidh ort fianaise dhoiciméadach a chur isteach a dhearbhaíonn go bhfuil an t-ainm in úsáid agat ar feadh 2 bhliain ar a laghad. Má tá tú ar eolas ag an leagan Gaeilge de d'ainm ach ní gá duit cruthúnas 2 bhliain 'úsáide, cruthúnas ar a laghad 6 mhí úsáide féadfar glacadh. Má tá an cruthúnas úsáide 6 mhí glacadh leis, beidh an leagan Béarla d'ainm a thabhairt faoi deara freisin ar an bpas. Áirítear le samplaí den doiciméadúchán sin ceadúnas tiomána, ráitis bhainc, árachas, cáin agus doiciméid leasa shóisialaigh. Ba cheart duit 2 shampla ar a laghad a chur le d’iarratas."

  D'athraigh mé m'ainm ar mo phas cúpla blianta ó shin. Tá ghá ort léiriú go úsáideann tú d'ainm as Gaeilge. Agus caithfidh an Garda do sonraí a cinntiú le d'ainm as Gaeilge.

  An raibh tú ag caint leo nuair a theip le d'iarratas? Chur ceist orthu chun cinntiú cad díreach a raibh an fadhb..


Advertisement