Advertisement
We've partnered up with Nixers.com to offer a space where you can talk directly to Peter from Nixers.com and get an exclusive Boards.ie discount code for a free job listing. If you are recruiting or know anyone else who is please check out the forum here.
If you have a new account but can't post, please email Niamh on [email protected] for help to verify your email address. Thanks :)

Gramadach na Gaeilge (teagasc)

 • 14-08-2015 3:27pm
  #1
  Registered Users Posts: 24 ✭✭✭ qwert123


  A chairde,

  Beidh mé ag teagasc Gaeilge den chéad uair riamh i meánscoil i mbliana agus eagla orm roimh an ghramadach!

  1. Cén dóigh is fearr le gramadach a theagasc dar libh?

  2. an cónasc go/gur cad é mar a mhíníonn tú do dhaltaí cá huair ba cheart seo a úsáid i.e. Sílim go bhfuil sé rómhall - I think that it's too late.
  Ní leor a rá nuair a bhíonn 'that' ann mar is minic nach ndeirtear 'that' sa Bhéarla - I think it's too late agus sin an fáth a mbíonn Sílim tá sé rómhall.

  An bhfuil aon chomhairle agaibh féin?


Comments

 • Registered Users Posts: 2,912 pog it


  'Go is' turns into the gur form because of the copula.
  You use the form 'go bhfuil' with the verb.

  Grab yourself a few grammar books in Irish - the Christian Brothers one is dense but has everything.


 • Registered Users Posts: 45 Comhairleoir


  A chara,

  Maidir leis an dara ceist, caithfidh tú an cónasc 'go' (nó nach/nár/gur srl) a úsáid. Caithfidh mé a rá go bhfuil Gaeilge mhaith agat; níos fearr ná cuid mhaith múinteoirí eile sílim, ach mar a dúirt mo dhuine faigh cúpla leabhar eile nó téigh ar líne agus íoslódáil doiciméad mar seo: [níl cead agam nascanna a phóstáil] (Cuardaigh: GRAIMÉAR GAEILGE na mBRÁITHRE CRÍOSTAÍ).

  Ní bheidh gramadach na meánscoile róchasta. Déan cinnte go dtuigeann tú an ghramadach atá sa leabhar.

  Maidir le múineadh na gramadaí - tá tú ag tosú amach, mar sin cloígh leis na cleachtaí atá sa leabhar. Téigh tríothu go mall cúramach ach ná caith an iomarca ama air. Caith níos mó ama ar an léamh agus ar an scríobh; d'fhéadfá pointe nó dhó a nótáil agus tú ag déanamh léamhthuiscintí srl. Ní lia duine ná tuairim maidir le múineadh na gramadaí. Tiocfaidh tú isteach ar do stíl féin tar éis tamaillín. Bí ag léamh alt ar líne, go háirithe na cinn a bhaineann le gramadach an Bhéarla (toisc go bhfuil réimse leathan ar fáil ann) - m.sh. [Nasc] ("Teaching grammar inductively" ar shuíomh British Council).

  Ádh mór!


 • Registered Users Posts: 1,923 ✭✭✭ tuisginideach


  Ceapaim/Sílim/Deirim etc + sé rómhall = Ceapaim go bhfuil sé ...


  Leabhar réasúnta nua ar fáil (don bhunscoil ach ní bheidh móran níos mó gramadaí ag formhór na ndaltaí meánscoile ach oiread): 'Bain Súp As!' le hAisling Ní Dhiorbháin


 • Registered Users Posts: 24 ✭✭✭ qwert123


  Grma as bhur moltaí, a chairde. Agus an mbeadh aon áiseanna ann do chleachtaí aistriúcháin don Teastas Sinsearach? Go díreach le comhthéacs a thabhairt don ghné áirithe den ghramadach a bheidh mé a theagasc an tseachtain sin? .i Má tá mé ag teagasc na haimsire caite go mbeadh aistriúchán ann a bhfuil an aimsir chaite go fras ann?


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,746 Mod ✭✭✭✭ Insect Overlord


  Bheadh sé níos éasca sliocht a phiocadh ó úrscéal nó gearrscéal i nGaeilge, é a aistriú go Béarla, agus an bonn-leagan a úsáid chun iarrachtaí na ndaltaí a mheas.


 • Advertisement
 • Registered Users Posts: 45 Comhairleoir


  qwert123 wrote: »
  Grma as bhur moltaí, a chairde. Agus an mbeadh aon áiseanna ann do chleachtaí aistriúcháin don Teastas Sinsearach? Go díreach le comhthéacs a thabhairt don ghné áirithe den ghramadach a bheidh mé a theagasc an tseachtain sin? .i Má tá mé ag teagasc na haimsire caite go mbeadh aistriúchán ann a bhfuil an aimsir chaite go fras ann?

  (i) Is féidir triail a bhaint as Duolingo más mian leat.
  (ii) An bealach is fearr ná do shliocht féin a scríobh. 100 focal i nGaeilge shimplí; ní mhairfeadh sé an iomarca ama.


 • Registered Users Posts: 1,923 ✭✭✭ tuisginideach


  (i) Is féidir triail a bhaint as Duolingo más mian leat.
  (ii) An bealach is fearr ná do shliocht féin a scríobh. 100 focal i nGaeilge shimplí; ní mhairfeadh sé an iomarca ama.

  Ar an gcaoi sin, beidh tú in ann do rogha briathra a chur isteach agus ní /ar /an a shníomh isteach ann.


Advertisement