Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email Niamh on [email protected] for help. Thanks :)
New AMA with a US police officer (he's back!). You can ask your questions here

Cen fath a usaidtear ''Ni mor duit'' seachas ''Caithfidh tu'' as Gaeilge?

 • 20-02-2021 2:03am
  #1
  Registered Users Posts: 132 ✭✭ easyredrider


  Cen fath a usaidtear ''Ni mor duit'' seachas ''Caithfidh tu'' as Gaeilge?


Comments

 • Registered Users Posts: 302 ✭✭ Piollaire


  Cen fath a usaidtear ''Ni mor duit'' seachas ''Caithfidh tu'' as Gaeilge?

  An chaoi céanna a deirtear ‘You have to’ agus ‘You are required to’. Go minic bíonn níos mó ná bealach amháin le rudaí a rá.


 • Registered Users Posts: 1,051 ✭✭✭ deirdremf


  Is féidir Ní foláir duit a rá freisin. Agus Is gá


 • Registered Users Posts: 938 ✭✭✭ An gal gréine


  Tá ort.
  Tá agat (le).
  San aimsear chaite, "b'éigean duit".


 • Closed Accounts Posts: 557 ✭✭✭ shtpEdthePlum


  Ná déan dearmad ar an módh ordaitheach, an briathar is tiarniúil. Déan é sin. ANOIS, GO TAPAIDH!


 • Registered Users Posts: 132 ✭✭ easyredrider


  Go raibh maith agaibh • Advertisement
Advertisement