Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

Bronntanais Nollag

Options
 • 10-12-2015 10:08pm
  #1
  Closed Accounts Posts: 895 ✭✭✭


  Ba mhaith liom roinnt bronntanais "Gaelach" a fháil le haghaidh mo chairde an bliain seo. Aon smaointe agaibh?

  B'fhéidir roinnt leabhair nó dearbhán éigean?

  An bhfuair sibh aon bronntanais den cineál sin riamh?

  GRMA!


Comments

 • Registered Users Posts: 359 ✭✭DJP


  Ní molaim an suíomh gréasáin seo do dhaoine óige mar tá a lán daoine craiceáilte air cé go bhfuil an fhóram Gaeilge air ceart go leor go ginearálta (an fhóram plé is fearr ar an ndomhan ar m'eolais) ach thosaigh mé snáithe seo ag tús na bliana:


  Earraí Gaelacha | Politics.ie


Advertisement