Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

Seangheansaithe CLG

Options
 • 13-07-2015 10:12pm
  #1
  Registered Users Posts: 1,672 ✭✭✭


  Chuaigh mé go dtí Cluiche Ceannais na Mumhan inné(Tiobraid Árann abú!!!).,agus chonaic mé duine éigin agus geansaí Thiobraid Árann ó na 80aidí,nó na 70oidí b'fhéidir-nílim cinnte,á chaitheamh aige.Ag an bpointe sin,cheap mé gur choinnigh sé an geansaí ón t-am ar feadh na blianta seo go léir.
  Ach tar éis an cluiche,chonaic mé cúpla daoine,agus bhí geansaithe den chineál sin á chaitheamh acu,freisin.

  Bhfuil fhios ag éinne,an bhfuil seangheansaithe le fáil ó siopa ar bith,nó ar líne,nó áit ar bith eile?


Comments

 • Registered Users Posts: 941 ✭✭✭An gal gréine


  Tá comhlacht darb ainm Siopa Cultúr agus cheannaigh mé geannsaithe uathu cupla bliain ó shin. Is féidir do ghnó a dhéanamh leo trí mheán na Gaeilge!
  Info@siopacultur.com


 • Registered Users Posts: 359 ✭✭DJP


  Tá na seaiceáid reitreo le haghaidh Baile Átha Cliath agus Ros Comáin CLG i mbliana agam! Ta siad go hálainn! :cool:


 • Registered Users Posts: 1,672 ✭✭✭An Riabhach


  Tá na seaiceáid reitreo le haghaidh Baile Átha Cliath agus Ros Comáin CLG i mbliana agam! Ta siad go hálainn! :cool:

  Cá bhfuair tú iad?


 • Registered Users Posts: 359 ✭✭DJP


  Cá bhfuair tú iad?

  D'órdaigh mé iad thar shuíomh gréasain O'Neills. Má gcaitheann tú níos mó ná €50 ar an shuíomh tá an phost saor in aisce agus tagann sé chugat chuig do theach nó arasán ó cúiréir agus cosnaíonn siad €55 an beirt ceapaim. Ach caithfidh tú iad a ordú thar líne ón shuíomh chun é a bheith postáilte chuig do theachsa.


Advertisement