Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

Jócanna Gaeilge

Options
 • 09-02-2014 12:52am
  #1
  Closed Accounts Posts: 222 ✭✭


  Bhfuil jócanna Gaeilge ar bith agaibh? Má tá, póstáil anseo iad! Seo an t-aon iarracht atá agamsa:

  Bhí mé i dteach tabhairne i gConamara uair amháin agus bhí mise agus mo chara ag déanamh plé maidir le cén Ghaeilge atá ar an bhfocal 'clitoris'. Ní raibh fhios ann cén focal atá air, mar sin chuir muid ceist ar an seanlead seo ag an mbear, 'Céard é an Ghaeilge le haghaidh clitoris?' Chas sé timpeall agus dúirt sé: Diabhal fhios agam a mhac, bhí sé ar bharr mo theanga aréir, ach níl mé in ann cuimhneamh anois air.


Comments

 • Registered Users Posts: 1,672 ✭✭✭An Riabhach


  Cén t-ainm a thugtar ar eilifint agus a chluasa lán le bananaí?

  Ainm ar bith-mar ní féidir leis an t-ainm a chloisteáil!!

  Ceart go leor,táim ag imeacht anois....


 • Registered Users Posts: 1,527 ✭✭✭Paz-CCFC


  Dúirt mo chailín liom gan mórán airgid a chaitheamh ar Lá Fhéile Vailintín. Is leor cárta ar bith, ar sise.

  Tá an t-ádh dearg liom; tá na siopaí ag díol cartaí Nollag ar phraghas iontach.


 • Registered Users Posts: 169 ✭✭lfqnic


  Cén t-ainm atá ar an chreatlach ghaelach?
  Jimmy McCracken


 • Registered Users Posts: 2,842 ✭✭✭Micilin Muc


  Cén cineál Gaeilge a labhraítear ar an ngealach?

  Gaeilge na Moon


 • Registered Users Posts: 941 ✭✭✭An gal gréine


  Cén cineál Gaeilge a labhraítear ar an ngealach?

  Gaeilge na Moon

  ...gach eolas ó na Muimhnigh.:p


 • Advertisement
Advertisement