Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

An Carghas

Options
 • 13-02-2013 10:54am
  #1
  Registered Users Posts: 780 ✭✭✭


  An mbeidh sibh ag éirí as rud éigin.........seacláid, ól, rince nó labhairt na gaeilge fiú?

  Ní dóigh liom gur aon droch rud é éírí as rud má dhéanann tú an iomarca de.

  Dar ndóigh go leor daoine ní chreideann siad in aon rud ach spraoi a bheith acu, ag ól agus ag ragairne gan stad, má tá an t-airgead acu.


Comments

 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,892 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Ní chreidim ann, ach táim chun éirí as siúcra a thógaint im' thae ar feadh Chargais. Dúshlán pearsanta. :pac:


 • Registered Users Posts: 66 ✭✭ciaran1212


  Toitíní. Nílim i m'fhíor-chaiteoir tobac, ach ba mhaith liom éirí as mar sin féin.


 • Registered Users Posts: 3,620 ✭✭✭Grudaire


  Táimse ag éirí as an alcóil :)

  Ní ólaim an iomarca de ghnáth, ach is dúshláin é ag an am céanna, go háirithe i rith oícheanta amach..


  An raibh fios agaibh nach bhfuil an Domhnach páirt don Charghas? Tá cead agaibh do rogha rud a déanamh gach Domhnaigh mar is mion-Cháisc é! Má stopann tú ó inniú go dtí Domhnach na Chásca tá 46 lá caite agat gan an rud a stop tú!


 • Registered Users Posts: 780 ✭✭✭craoltoir


  Maith sibh! Déanfaidh sé maitheas do bhur sháinte agus do bhur bpócaí.


 • Registered Users Posts: 148 ✭✭marnie d


  Tá mé ag éirí as seacláid, tá sé crua, iontach crua. Tá mé ag dúil go mór le Lá Fhéile Phadraig!


 • Advertisement
 • Registered Users Posts: 295 ✭✭hames


  bhuel is Caitliceach neamh-traidisiúnta mé agus sea, beidh mé ag eirí as gnéas!!

  chuir mé an gealltanas sin orm fhéin gach carghas ón am agus abhíos 17 nó 18. Is rud tábhachtach domsa é an gnéas, ach beidh me ag eirí as ar feadh cúpla seachtaine as seo amach! :-/


 • Registered Users Posts: 122 ✭✭Kanye


  Tá mé ag éirí as géarleanúint na nGiúdach.


 • Registered Users Posts: 66 ✭✭ciaran1212


  Kanye wrote: »
  Tá mé ag éirí as géarleanúint na nGiúdach.

  O.O Bhuel, fíor drochnós is ea é sin, só.... maith thú...?


 • Registered Users Posts: 634 ✭✭✭Míshásta


  Nílimse ag breathnú ar aon shuíomhanna craicinn i nGaolainn ar feadh an Charghais.

  "Sea, sea, SEA! Óóóóó! is breá liom nuair a dheineann tú mar sin é, Óóóóúúúú.
  táim aaaaa...ag TEACHT!

  Éirím as an siúcra sa chupáinín tae leis gach Carghas leis - ní thógaim siúcra an chuid eile den bhliain ach an oiread.


Advertisement