Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

Cúiteamh ó Bhanc Uladh

Options
 • 31-08-2012 9:33am
  #1
  Registered Users Posts: 780 ✭✭✭


  Beidh cúiteamh á fháil ag an 600,000 custaiméir a d'fhulaing de bharr na fadhbanna le córas teicneolaíochta Bhanc Uladh le déanaí. Tá siúl agam go mbeidh na custaiméirí sásta leis an cúiteamh a fhógrófar. Ach an bhfuil na custaiméirí chun fanacht leis an mbanc nó an mbogfaidh siad chuig banc eile?

  Tá sonraí anseo: http://www.ulsterbank.ie/roi/personal/help-point-tabbed.ashx

  Feicim go n-íocfar ráta úis breise 0.06% ar feadh trí mhí do dhaoine le cuntais thaisce a bhí ar oscailt idir 19 Meitheamh agus 30 Samhain i mbliana, mar chuid den phacáiste cúitimh.


Advertisement