Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

Leathanach podchraoladh nua- podchraoltaí ó 2009

Options
 • 03-08-2012 7:20am
  #1
  Registered Users Posts: 359 ✭✭


  Bhailigh mé na podchraoltaí is fearr a thaitníonn liom a rinne mé ó 2009 ar Mixcloud.com le déanaí.

  Oibrím go dheonach le Raidió na Life anois. Déanann mé agallaimh bainteach le chúrsaí reatha don chuid is mó ag caint le polaiteoirí agus daoine san earnáil Phobail agus Dheonach.

  Mixcloud- Darren J. Prior


Advertisement