Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

Imbolc 2011 - Smaointe den scoth i gCorcaigh!

Options
 • 07-01-2011 12:15pm
  #1
  Closed Accounts Posts: 5


  A chairde,

  Tá Imbolc 2011 (www.imbolc.ie), chomhdháil Ghaeilge inspioráideach, ag dul ar aghaidh ar an Satharn 12 Feabhra 2011, san Ionad Cultúrtha, Baile Bhúirne, Co. Chorcaí. Beidh Gaeilgeoirí iontacha ag caint ann, daoine a bhfuil obair nó taighde ceannródaíoch ar bun acu ó gach aon earnáil den saol - gnó, na healaíona, na heolaíochtaí & srl. Tá ríméad orainn go bhfuil cainteoirí den chéad scoth againn arís i mbliana, le saothar agus scéalta fíorspéisiúla ag gach duine acu.:

  Dónal Lunny
  Tá an cur síos "ceoltóir cáiliúil" i bhfad róbheag don fhear seo, ach níl spás a dhóthain anseo gach éacht a bhfuil déanta aige a bhreacadh síos! Beidh ceolchoirm speisialta san Ionad Cultúrtha ag Dónal an oíche roimh an gcomhdháil chomh maith.

  Naoise Ó Conchubhair
  Dearthóir a bhain amach na duaiseanna "Dearthóir Óg na Bliana", agus "Céimí na bliana" i 2008, agus a bhfuil sárobair déanta aige in earnáil an ríomh-dearaidh ó shin.

  Frank Allen
  Príomhfheidhmeannach leis an Rail Procurement Agency, an comhlacht a bhfuil sé mar dhualgas air bonneagar iarnróid éadroim na hÉireann, an Metro san áireamh, a chur i gcrích.

  Sadhbh Ní Hogáin
  Innealtóir le EOS Future Design a dhéanann sainfheidhmiú ar chúrsaí pleanála inbhuanaithe, agus a bhfuil saineolas aici ar an réimse sin.

  Ciarán Mac an Bhaird
  Léachtóir le matamaitic in NUI Maigh Nuad a dhíríonn isteach ar na slite is éifeachtaí matamaitic a mhúineadh le nua-teicneolaíocht.

  Muireann Nic Amhlaoibh
  Ceoltóir agus amhránaí cáiliúil, a bhfuil ardmholadh faighte aici ní amháin dá ceol féin, ach leis sin an obair atá déanta aici le Danú agus daoine mar Julie Fowlis.

  Mícheál Ó Droighneáin
  Saineolaí teicneolaíochta agus fiontraí a chomh-bhunaigh Maithú, comhlacht teicneolaíochta soghluaiste a thóg an phríomhdhuais leis i gcomórtas Barr 50 gnó Gaeilge i 2010.

  Tríona Nic Giolla Choille
  Stiúrthóir leis an Galway Refugee Support Group, agus atá gníomhach i ngluaiseacht "Claiming Our Future". D'eagraigh siad ócáid i mBaile Átha Cliath le déanaí ar fhreastal níos mó ná míle duine uirthi.

  Tabharfaidh gach cainteoir cur i láthair gairid, fiche nóiméad ar a mhéad, ar an obair a bhfuil ar siúl aige - tugann sé sin deis don lucht féachana réimse leathan d'ábhair a bhlaiseadh, chomh maith le cuid mhaith díospóireachta ina ndiaidh! Ba sheans iontach é bualadh le daoine a bhfuil cúrsaí ag éirí go hiontach leo, agus a bhfuil an Ghaeilge mar pháirt lárnach dá saol ag an am céanna.

  Beidh fáilte agus fiche roimh gach éinne ag Imbolc - ní chosnaíonn gnáth-thicéad ach €25, agus ticéad do mhic léinn, seanóirí, agus daoine atá dífhostaithe €15. Sílimid féin gur tionól leithleach é Imbolc, a bhfuil sé mar aidhm aige a bheith ina "Inspioráid na Bliana" do Ghaeilgeoirí.

  Is féidir a thuilleadh eolais agus clárú a dhéanamh ar http://www.imbolc.ie, nó is féidir leat glaoch a chur orm ag (086) 0706108. Is tionscadal go hiomlán neamhbhrabúsach é Imbolc, nach bhfuil baint ar bith againn le haon dream polaitíochta.

  Beir bua,
  Tomás Ó hAodha


Advertisement