Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

Leabhair as Gaeilge

Options
 • 08-07-2010 12:35pm
  #1
  Registered Users Posts: 266 ✭✭


  Tá mé críochnaithe le m'ardteist anois ach tá siúl agam go mbeidh mé ag déanamh cúrsa Gaeilge san ollscoil. Táim ag iarradh mo Ghaeilge a chaomhnú agus a fheabhsú i irth an tsamhraidh. Léim 'Foinse' ach ní thaitníonn an cuid nuacht liom agus níl suim agam sna hábhair a phléann siad. An bhfuil aon leabhair maith suimúil le fáil as Gaeilge? Fiú má tá siad i mBéarla chomh maith, mar shampla 'Harry Potter', tá sé le fáil as Bearla agus Gaeilge. Níl mé ag iarradh scéalta mar 'LIg Sin igCathú' agus 'Fiche Bliain ag Fás' a léamh mar thitfinn i mo chodladh. Aon chomhairle?


Comments

 • Registered Users Posts: 2,842 ✭✭✭Micilin Muc


  B'fheidir go mbeidh Gaelscéal níos suimiúla. D'fhéadfá roinnt de na hailt ar Nósmag* a léamh ach níor foilsíodh aon alt nua le tamall ar an suíomh sin.

  Tá roinnt leabhar ann d'fhoghlaimeoirí fásta, b'fhéidir go mbeadh an leabhar Pónairí ar Thósta oiriúnach duit, go háirithe mar mhac léinn sa chéad bhliain! Is leabhar maith é Dúnmharú sa Daingean chomh maith!

  Go n-éirí leat ar an gcúrsa!


Advertisement