Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

A scam in any Language

Options
 • 21-09-2009 7:11pm
  #1
  Closed Accounts Posts: 497 ✭✭


  From: Global Lottery [mailto:inmail299@btinternet.com]
  Sent: 20 September 2009 21:19
  To: undisclosed recipients:
  Subject: Nóta tábhachtach

  Tá sé seo ar eolas agat go bhfuil tú roghnaithe le haghaidh duais airgid de 450,000.00 (punt na Breataine) sa phost Chrannchuir Domhanda a tionóladh ar an 20 ú Meán Fómhair 2009.

  Do roinnt ticéad seoladh ríomhphoist a ghabhann leis: 675061725 9356460902 le Sraithuimhir 67749137002 tharraing an bhuaigh: 01/10/11/18/19/89, a bhain amach ina dhiaidh sin leat an crannchur sa chatagóir 3.

  Tá tú ceadaithe chun an duais réalta, le luach de 450, 000,00 (ceithre chéad caoga míle punt)

  Roghnaíodh gach rannpháirtí go randamach ó shuíomh Gréasán Domhanda trí ríomhaire Tarraingíonn chóras agus a bhaintear as os cionn 10,000,000 chuideachtaí agus pearsanta ríomhphoist

  Contact our agent with the following information for the lottery claim:
  Full name: Dr. Lim Hong
  E-mail: dr.limhong1976@xxxxxxx


  Ainm Iomlán:
  Seoladh Iomlán:
  Stádas pósta:
  Gairm:
  Aois:
  Gnéas:
  Náisiúntacht:
  Tír chónaithe:
  Fón nó Hand Fón:
  :)


Comments

 • Registered Users Posts: 87 ✭✭daithiolabhrai


  i ndáiríre, do they honestly think people will fall for that?! what a scam, but they're all over the place now! ar a laghad, tá siad ag úsáid gaeilge anois...níl a fhios agam an rud maith no olc é sin!!


 • Registered Users Posts: 3,620 ✭✭✭Grudaire


  Hahahahahahaha! Iontach!

  Sin dochreithe! Is léir go bhfuil neart daoine ag úsáid an idirlíon as Gaeilge gur fiú é seo - ach fós! :D


 • Closed Accounts Posts: 1,184 ✭✭✭Múinteoir


  Cé gur áthas liom a fheiceáil go bhfuil meas ag lucht coiriúil ar an nGaeilge :confused:, ní thuigim cén chaoi a mbeadh a fhios acu cé na daoine a bhfuil Gaeilge acu.

  Fuair mé ríomhphost turscair mé féin uair amháin a bhí go hiomlán as Spáinnis agus níos thuig mé focal de.


Advertisement