Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

Cabhair le focal - loscann

Options
 • 12-02-2009 6:05pm
  #1
  Registered Users Posts: 1,145 ✭✭✭


  Tá an focal céanna i mBéarla agus i nGaeilge le haghaidh 'frog' de réir focal.ie ach tá focal eile acu 'loscann' a bhfuil 'in úsáid' dar leo. An bhaineann an focal seo le ceann de na canúinití? Níl sé cloiste agam riamh.


Comments

 • Registered Users Posts: 850 ✭✭✭Agus
 • Registered Users Posts: 850 ✭✭✭Agus
 • Registered Users Posts: 1,145 ✭✭✭Poll Dubh


  Go raibh maith agat as an eolas, suimiúil go leor, ach níl a fhios agam go fóill an bhfuil an focal sa chaint go coitianta. Ón méid a bhí ar beo.ie tá mé ag ceapadh gur focal Ultach é?


 • Registered Users Posts: 850 ✭✭✭Agus


  Poll Dubh wrote: »
  Go raibh maith agat as an eolas, suimiúil go leor, ach níl a fhios agam go fóill an bhfuil an focal sa chaint go coitianta. Ón méid a bhí ar beo.ie tá mé ag ceapadh gur focal Ultach é?

  Níl a fhios agamsa an bhfuil sé sa chaint go coitianta ach oiread. Tá an focal anseo.

  http://en.wikisource.org/wiki/A_Dialect_of_Donegal/The_Consonants
  http://en.wikisource.org/wiki/A_Dialect_of_Donegal/The_Vowel_System


 • Registered Users Posts: 941 ✭✭✭An gal gréine


  Poll Dubh wrote: »
  Go raibh maith agat as an eolas, suimiúil go leor, ach níl a fhios agam go fóill an bhfuil an focal sa chaint go coitianta. Ón méid a bhí ar beo.ie tá mé ag ceapadh gur focal Ultach é?

  Bíonn sean-fhear ar chlár raidio "Rónán Beo" ar R na G go minic darb ainm Mícheál Mac Aoidh, as oileán Inis Bó Finne, Tír Chonaill, agus cuireadh ceist air tamall ó shin caidé an focal a bhí aige ar "frog" agus thug sé "loscann" mar fhreagra ar an cheist.


 • Advertisement
 • Closed Accounts Posts: 25 Asarlaí Sam


  Agus wrote: »

  Sílim gurbh fhearr liom an focal loscann a chloisteáil ar frog toisc go mbeadh sé i bhfad níos éasca dom a thuiscint sa teanga labhartha. Tá dhá shampla tugtha acu sa ghluais Beo agus is i gcásanna ar nós an dara ceann, glóthach fhroig a mbíonn an fhadhb agam leis scaití. Chloisfinn 'fhroig' mar 'roig' i gcaint. Sin ráite, braitheann sé ar cad a bhíonn daoine eolach air, is dócha.


 • Closed Accounts Posts: 2 lolo20


  ar mhaith leat aon duine caint liom mar tá mo scrudu gramadaí ag teacht agus ba mhaith liom ag cleactadh!

  Ceist: Cad é an difriul idir duine agus daoine? Bhfuil me ceart ag usaid an focal 'duine' sa post seo? :rolleyes:


 • Registered Users Posts: 3,620 ✭✭✭Grudaire


  lolo20 wrote: »
  ar mhaith leat aon duine caint liom mar tá mo scrudu gramadaí ag teacht agus ba mhaith liom ag cleactadh!

  Ceist: Cad é an difriul idir duine agus daoine? Bhfuil me ceart ag usaid an focal 'duine' sa post seo? :rolleyes:

  duine - duine amháin

  daoine - beirt daoine

  (Ceapaim - ní saineolaí gramadaí mé)


 • Closed Accounts Posts: 2,653 ✭✭✭conchubhar1


  duine - singular

  daoine - plural

  má thuig mé do cheist ceart


 • Registered Users Posts: 1,145 ✭✭✭Poll Dubh


  A conchubhair1, an rud is measa faoi do Ghaeilge ná go bhfuil tú fós ag úsáid Béarla i dTeach na nGealt agus tá mé bréan de. Cad é an scéal? - ní féidir an riail a bheith níos símplí - Gaeilge amháin anseo.
  lolo20 wrote: »
  ar mhaith leat aon duine caint liom mar tá mo scrudu gramadaí ag teacht agus ba mhaith liom ag cleactadh!

  Fáilte go dtí Teach na nGealt a lolo20. Tá an fóram anseo cosúil leis na bhfóraim eile - cuir tús le snáithe le ceist éigin nó nuacht nó scéal grinn nó smaoineamh fánach agus leanfaidh an comhrá as sin.


 • Advertisement
 • Closed Accounts Posts: 2,653 ✭✭✭conchubhar1


  Poll Dubh wrote: »
  A conchubhair1, an rud is measa faoi do Ghaeilge ná go bhfuil tú fós ag úsáid Béarla i dTeach na nGealt agus tá mé bréan de. Cad é an scéal? - ní féidir an riail a bheith níos símplí - Gaeilge amháin anseo.

  rinné mé dearmad arís - chuir mé gaeilge air - mar a dhearna mé gach uair eile (tar eis tamalín beaga)


Advertisement