Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

Suíomhanna idirlín..

Options
 • 22-12-2008 4:56pm
  #1
  Registered Users Posts: 865 ✭✭✭


  Léigh mé alt faoin tsuíomh seo http://www.stumbleupon.com/ i gComhar na míosa seo. Agus caithfidh mé a rá go gcreidim go bhfuil sé thar cionn ar fad.
  Déanann sé scagadh duit ar na suíomhanna is fearr ar an idirlíon, bunaithe ar do roghanna .i. polaitíocht, ealaín, greann srl

  bainim úsáid as mar bharra uirlisí ar Firefox

  Aon mholtaí ó héinne eile?


Comments

 • Registered Users Posts: 1,145 ✭✭✭Poll Dubh


  Google Deisce le fáil le fada ach ní fheicim mórán ag baint úsáid as cé go bhfuil sé an-úsáideach go deo; is féidir liom gach comhad ar mo ríomhaire a aimsiú anois leis.


 • Registered Users Posts: 865 ✭✭✭Stollaire


  gura míle níor chuala mé faoi sin roimhe.
  Seo suíomh iontach maith ó NASA:
  http://visibleearth.nasa.gov/


 • Registered Users Posts: 3,772 ✭✭✭civis_liberalis


  Stollaire wrote: »

  Stollaire, impím ort... NÁ SUITEÁIL É SIN!!!

  Ní thuigeann tú an contúirt atá ag baint leis.

  Féach ar an bpictiúr seo thíos, déanfaidh sé cur síos maith air duit :D

  TC-10765-MainIcon.png


 • Registered Users Posts: 865 ✭✭✭Stollaire


  :D Tá a fhios agam, ach tá sé ró-déanach domsa anois, táim go hiomlán gafa leis!

  Tá spéis ag baint leis an idirlíon arís dá bharr.


Advertisement