Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

Dia Daoibh

Options
 • 04-10-2008 12:33pm
  #1
  Registered Users Posts: 15,065 ✭✭✭✭


  Bhí a fhios agam go raibh fhóraim Gaeilge anseo ach thóg sé go dtí anois chun a bhí seans agam rud éigin a scríobh síos. Ba mhaith liom phairt a bhaint as an fhóraim Gaeilge!

  Tá sé beagnach seacht bliain ón t-ám deireanch a bhí orm cúpla focail a cur síos as Gaeilge. Mar sin, caithfidh mé go leor ám a thógail leis na líne seo :).

  Tá súil agam go bhfuil go leor botúin anseo ach tá mé dóchasach go mbeidh sibh in an mé a thuiscint.

  Ní raibh aon focloirí gortaithe nuair a raibh mé ag cur síos na línte seo ;).


Comments

 • Registered Users Posts: 3,620 ✭✭✭Grudaire


  malice_ wrote: »
  Bhí a fhios agam go raibh fhóraim Gaeilge anseo ach thóg sé go dtí anois chun a bhí seans agam rud éigin a scríobh síos. Ba mhaith liom phairt a bhaint as an fhóraim Gaeilge!

  Tá sé beagnach seacht bliain ón t-ám deireanch a bhí orm cúpla focail a cur síos as Gaeilge. Mar sin, caithfidh mé go leor ám a thógail leis na líne seo :).

  Tá súil agam go bhfuil go leor botúin anseo ach tá mé dóchasach go mbeidh sibh in an mé a thuiscint.

  Ní raibh aon focloirí gortaithe nuair a raibh mé ag cur síos na línte seo ;).

  Ná bí amhrasach faoi do caighdeáin Gaeilge, tá neart agat i mo thuaraim ar aon nós!

  Agus má feicim foclóir gortaithe, beidh mé ar do thóir!;)


 • Registered Users Posts: 15,065 ✭✭✭✭Malice


  Go raibh maith agat Cliste. Chuaigh mé go dtí bunscoil lán-Ghaelach agus bhain mé A as an Ard-Teist. Bhí sé sin i 1997 :). Tá fhios agam go bhfuil an Gaeilge isteach i mo cloigean ach caithfidh mé go leor cleachtadh a dheanamh chun na focail a bhaint amach i gceart.


 • Closed Accounts Posts: 1,184 ✭✭✭Múinteoir


  malice_ wrote: »
  Go raibh maith agat Cliste. Chuaigh mé go dtí bunscoil lán-Ghaelach agus bhain mé A as an Ard-Teist. Bhí sé sin i 1997 :). Tá fhios agam go bhfuil an Gaeilge isteach i mo cloigean ach caithfidh mé go leor cleachtadh a dheanamh chun na focail a bhaint amach i gceart.

  Cuirfidh sé ionadh ort a thapúla is a thiocfaidh sí ar ais chugat má leanann tú den chleachtadh. Ná bíodh buairt ar bith ort faoi ghramadach ná a leithéid. Fad is go ndéanann tú iarracht, beimid sásta.


 • Registered Users Posts: 1,145 ✭✭✭Poll Dubh


  Fáilte romhat

  red_carpet_photo_large.jpg

  Maidir le foclóir gortaithe, d'imeodh foclóirí dall ag léamh mo phoist.


 • Closed Accounts Posts: 40 mairtinomarta


  Níl go leor scríobh á dhéanamh thart anseo! Caith muid abháir suimiúil a phiocadh amach chun caint orthu!


 • Advertisement
 • Registered Users Posts: 15,065 ✭✭✭✭Malice


  Níl go leor scríobh á dhéanamh thart anseo! Caith muid abháir suimiúil a phiocadh amach chun caint orthu!
  Tá brón orm Maritín! Tógfaidh mé cupla noiméad anois chun rudaí a chuir síos ar an leathnach.


 • Closed Accounts Posts: 40 mairtinomarta


  Is cosiúl go bfhuil tú ag coinnéal siúl ar an fóram seo chuile lá mar sin! An bfhaigheann tú mórán deis an Ghaeilge a labhairt i nGaillimh na laethanta seo? An bfhuil Gaeilgóirí ag dul síos chuig Áras na nGael?


 • Registered Users Posts: 15,065 ✭✭✭✭Malice


  Is cosiúl go bfhuil tú ag coinnéal siúl ar an fóram seo chuile lá mar sin!
  Tá sé easca súil a chionneáil ar rudaí anseo! Té anseo agus click ar "Forum Tools" agus ansin click ar "Subscribe to this forum". Gach lá tiocfaidh na ábhair úr isteach i do e-mail :).
  An bfhaigheann tú mórán deis an Ghaeilge a labhairt i nGaillimh na laethanta seo? An bfhuil Gaeilgóirí ag dul síos chuig Áras na nGael?
  Tá mé i mo chonaí sa Ghaeltacht ach ní labhríom go leor Ghaeilge mar níl morán Gaeilge ag mo chairde :(

  Téam go dtí Áras na nGael ó ám go h-ám ach tá sé le hadhaigh an ceol ar oiche Dé hAoine, níl sé le hadhaigh an Gaeilge a labhairt!


 • Registered Users Posts: 5,942 ✭✭✭topper75


  Ceapaim go bhfuil oiche caint ar siúl acu ar an gCéadaoin ceart go lear ach caithim a admháil nár dheachaigh mé féin ann fós. Bhuail mé isteach ann le déanaí ar an Luain chun buaileadh le chara ón mbaile agus bhí cúpla cómhra ar siúl ann san mbeár le cainteoirí dúchais ó gConnamara. De ghnáth, ní bhíonn focal le cloisteáil ann áfach.

  Má tá suim ag éinne in nGailleamh i gcómhrá trí mheán na Gaeilge agus pionnta nó caife a ól ar feadh uaire, seol teachaireacht pearsanta chugham agus buailfaimid le chéile ann. Níos éasca ná bheith ag clóbhualeadh anseo ar aon nós! :)


 • Registered Users Posts: 15,065 ✭✭✭✭Malice


  topper75 wrote:
  Má tá suim ag éinne in nGailleamh i gcómhrá trí mheán na Gaeilge agus pionnta nó caife a ól ar feadh uaire, seol teachaireacht pearsanta chugham agus buailfaimid le chéile ann. Níos éasca ná bheith ag clóbhualeadh anseo ar aon nós! :)
  Má tá seans agat, b'fhéidir go bheadh sé níos fearr na focail sin a chuir síos i snáth nua anseo. Beidh sé le feicáil ag níos mó daoine.


 • Advertisement
Advertisement