Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

Nua Anseo!!

Options
 • 01-10-2008 11:30am
  #1
  Closed Accounts Posts: 19


  Dia dhaoibh go léir! Táim nua anseo ar Boards agus caithfidh mé admháil go bhfuil mo chuid Gaeilge cuibheasach 'meirgeach', mar a dearfá! Tá súil agam go mbeidh sibh in ann cabhrú liom agus mo Ghaeilge lag!

  Ag tnúth l'aithne a cur oraibh ar fad!

  - An Coinín :D


Comments

 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,887 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Dia dhaoibh go léir! Táim nua anseo ar Boards agus caithfidh mé admháil go bhfuil mo chuid Gaeilge cuibheasach 'meirgeach', mar a dearfá! Tá súil agam go mbeidh sibh in ann cabhrú liom agus mo Ghaeilge lag!

  Ag tnúth l'aithne a cur oraibh ar fad!

  - An Coinín :D

  Fáilte go dTeach na nGealt, a Choinin. :)


 • Closed Accounts Posts: 1,184 ✭✭✭Múinteoir


  Fáilte Uí Cheallaigh romhat, a Núíosaigh!


 • Registered Users Posts: 3,620 ✭✭✭Grudaire


  Tá súil agam go mbeidh sibh in ann cabhrú liom agus mo Ghaeilge lag!

  Tá Gaeilge maith go leor agat, ná bí imníoch faoi í a úsáid

  Agus Fáilte:D


 • Closed Accounts Posts: 19 coinin_clumhach


  Go raibh míle maith agaibh go léir!! ;)


 • Registered Users Posts: 634 ✭✭✭Míshásta


  Haigh.


 • Advertisement
 • Registered Users Posts: 1,145 ✭✭✭Poll Dubh


  Fáilte romhat CC.


Advertisement