Táim tar éis mé féin a thumadh sa léitheoireacht le beagnach mí anuas. Thosaigh mé le bailiúchán gearrscéalta, mar a luaigh mé i snáithe eile ar an bhfóram seo, agus aistí a bhaineann leis an bprós sa Gaeilge (Léachtaí Cholm Cille XXXVI). Ansin rinne mé ath-léamh ar mhór-shaothar Bhriain Merriman, Cúirt An Mheán-Oíche, chomh maith le haistí le Liam P. Ó Murchú, Seán Ó Tuama agus Declan Kiberd ar an dán céanna. Tús maith.

D'iompaigh mé i dtreo na filíochta an tseachtain seo chaite, ag tosnú le Duanaire An Chéid. Cé go mbímse ag cumadh mo dhréachtaí féin ó am go ham, caithfidh mé a admháil go raibh mé leamh go leor maidir leis an léitheoireacht le cúig bliana anuas.

Bheartaigh mé taighde a dhéanamh ar dtús ionas go mbeadh tuiscint éigin agam ar an méid a bheadh idir lámha agam. Thosaigh mé le leabhar eile ón Sagart, Léachtaí Cholm Cille XLI, atá dírithe ar na filí a bhain leis an iris Innti. Bhí sé cuibheasach dúshlánach na Léachtaí a léamh toisc an téarmaíocht agus an sain-fhoclóir teoirice, ach thug siad léargas iontach dom. B'fhiú an iarracht a bhain leis.

Bheadh sé i bhfad níos éasca dá dtosnóinn leis an leabhar seo, Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge, atá dírithe ag leibhéal teanga na bhFochéimithe ollscoile (seachas leibhéal na PhDs!) Aithnítí sleachta ón leabhar seo ó LCC XLI ach níl siad chomh casta, agus tugtar gluais ag deireadh gach caibidle nuair a bhíonn coincheap nua ann.

Ábhar misnigh dom an chaoi gur bhain an méid sin scríbhneoirí clú agus meas amach ar a scríbhneoireacht cé nach raibh Gaeilge acu ón gcliabhán. Thosaigh mé ag smaoineamh ar mo chuid dánta a sheoladh chuig foilsitheoirí. Ansin rith smaoineamh eile liom - féach an méid oibre, an méid taighde a rinne na scríbhneoirí siúd!

Thum siad go doimhin san Fhiannaíocht, sa Ghaeilge Chlaisiceach, san fhilíocht Sheacaibíteach agus i bhfilí na Máighe, ina n-oidhreacht ón gcéad leath den 20ú aois, i dteanga labhartha na Gaeltachta (go háirithe i nDún Chaoin), i gceol na 1960í, i saothar Yeats agus Joyce agus Kavanagh, sna Beat poets, san fhilíocht timpeall an domhain agus i scríbhneoireacht a chéile. Thógfadh sé na blianta dom iniúchadh mar sin a dhéanamh anois!

Ar aon nós, táim ar ais ar an mbealach anois. Táim ag dul i dtaithí ar an teanga agus ar bheathaisnéisí na bhfilí. Beidh mé réidh chun súil a leagadh ar na dánta féin le linn cupla lá eile, agus scríobhfaidh mé smaointí anseo fad is a ritheann siad liom.