Advertisement
How to add spoiler tags, edit posts, add images etc. How to - a user's guide to the new version of Boards
Mods please check the Moderators Group for an important update on Mod tools. If you do not have access to the group, please PM Niamh. Thanks!

Ceisteanna faoi ghramadach agus litriú

178101213

Comments • Sin é go baileach, agus athraíonn litriú an bhriathair de réir inscne agus uimhir an ruda atá i gceist (tá sé cosúil le 'mo chóta, do chóta, a chóta, a cóta, ár gcóta, bhur gcóta, a gcóta' srl.)

  Tá mé ag déanamh na hoibre / Tá mé á déanamh (gan séimhiú, mar tá an focal 'obair' baininscneach)

  Tá mé ag glanadh na soithí / tá mé á nglanadh (is focal iolra é 'soithí' (dishes))

  Tá mé ag glanadh an tsoithigh / tá mé á ghlanadh (focal uatha firinscneach é 'soitheach' - leagan uatha 'soithí' (one dish))

  Tá mé ag péinteáil an tí / tá mé á phéinteáil (mar tá an focal 'teach' firinscneach)

  Tá súil agam gur míniú soiléir é sin.

  Sin iontach! Go raibh míle maith agat as ucht an chabhair! :) (tá súil agam gur scríobh mé sin sa bhealach ceart :)
 • An Sionnach Glic agus ChemHickey - Míle buíochas! Ceapaim go dtuigim anois - mar sin úsáidtear "á" nuair a bhíonn abairt cosúil le seo "táim ag _____ é/í" i gceist? :)

  "táim ag _______ é/í"
  >> "táim á ________"

  :)

  Sin é go díreach!

  Cloiseann " á _____ " i bhfad níos mealltaí ná "ag ______ é/í/iad" , agus i bhfad níos líofaí freisin.


  Is breá liom Gramadach na Gaeilge! :P
 • Cad is ainm don phíosa gramadaí seo:

  a fháil, a dhéanamh, a fheiceáil agus mar sin de. Ag iarraidh teacht ar nótaí ar sin. Cathain a théann an briathar go dtí an deireadh. Go fóill tá; nuair is gá rud éigin a dhéanamh - caithfidh, ní mór dom etc.
  Ní thuigim conas rud a dhéanamh.

  Bhí cúpla ceann eile agam ach ní féidir liom teacht ar anois. Agus conas nach bhfuil an structúir seo i leabhair gramadaí ar bith?
 • dory wrote: »
  Cad is ainm don phíosa gramadaí seo:

  a fháil, a dhéanamh, a fheiceáil agus mar sin de. Ag iarraidh teacht ar nótaí ar sin. Cathain a théann an briathar go dtí an deireadh. Go fóill tá; nuair is gá rud éigin a dhéanamh - caithfidh, ní mór dom etc.
  Ní thuigim conas rud a dhéanamh.

  Bhí cúpla ceann eile agam ach ní féidir liom teacht ar anois. Agus conas nach bhfuil an structúir seo i leabhair gramadaí ar bith?

  Is é an t-ainm briathartha atá i gceist ansin. Cé na leabhair ghramadaí atá agat?

  Tá buneolas faoi anseo ar Ghaelscéal.
 • Táim ag streachail leis an ngramadach seo thíos. An bhfuil an méid seo i gceart?

  'An bhean a cheapann gur fíor é' (Díreach, Dearfach, Aimsir Láithreach)
  The woman who thinks that it is true.
  <a + séimhiú> <go + is = gur>

  'An bhean a cheap gurbh fhíor é' (Díreach, Dearfach, Aimsir Chaite)
  The woman who thought that it was true.
  <a + séimhiú> <go + ba = gur - ba + fíor = b'fhíor - gur + fhíor = gurbh fhíor>

  'An bhean a gceap a deirfiúr gur fíor é' (Indíreach, Dearfach, Aimsir Láithreach)
  The woman whose sister thinks that it is true.
  <a + urú> <go + is = gur>

  'An bhean ar cheap a deirfiúr gurbh fhíor é' (Indíreach, Dearfach, Aimsir Chaite)
  The woman whose sister thought that it was true.
  <ar + séimhiú> <go + ba = gur - ba + fíor = b'fhíor - gur + fhíor = gurbh fhíor>

  'An bhean nach gceapann gur fíor é' (Díreach, Diúltach, Aimsir Láithreach)
  The woman who doesn't think that it is true.
  <nach + urú> <go + is = gur>

  'An bhean nár cheap gurbh fhíor é' (Díreach, Diúltach, Aimsir Chaite)
  The woman who didn't think it was true.
  <nár + séimhiú> <go + ba = gur - ba + fíor = b'fhíor - gur + fhíor = gurbh fhíor>

  'An bhean nach gceapann a deirfiúr gur fíor é' (Indíreach, Diúltach, Aimsir Láithreach)
  The woman whose sister doesn't think that it is true.
  <nach + urú> <go + is = gur>

  'An bhean nár cheap a deirfiúr gurbh fhíor é' (Indíreach, Diúltach, Aimsir Chaite)
  The woman whose sister didn't think it was true.
  <nár + séimhiú> <go + ba = gur - ba + fíor = b'fhíor - gur + fhíor = gurbh fhíor>


 • Advertisement


 • ciaran1212 wrote: »
  Táim ag streachail leis an ngramadach seo thíos. An bhfuil an méid seo i gceart?

  'An bhean a cheapann gur fíor é' (Díreach, Dearfach, Aimsir Láithreach)
  The woman who thinks that it is true.
  <a + séimhiú> <go + is = gur>

  'An bhean a cheap gurbh fhíor é' (Díreach, Dearfach, Aimsir Chaite)
  The woman who thought that it was true.
  <a + séimhiú> <go + ba = gur - ba + fíor = b'fhíor - gur + fhíor = gurbh fhíor>

  'An bhean a gceap a deirfiúr gur fíor é' (Indíreach, Dearfach, Aimsir Láithreach)
  The woman whose sister thinks that it is true.
  <a + urú> <go + is = gur>

  'An bhean ar cheap a deirfiúr gurbh fhíor é' (Indíreach, Dearfach, Aimsir Chaite)
  The woman whose sister thought that it was true.
  <ar + séimhiú> <go + ba = gur - ba + fíor = b'fhíor - gur + fhíor = gurbh fhíor>

  'An bhean nach gceapann gur fíor é' (Díreach, Diúltach, Aimsir Láithreach)
  The woman who doesn't think that it is true.
  <nach + urú> <go + is = gur>

  'An bhean nár cheap gurbh fhíor é' (Díreach, Diúltach, Aimsir Chaite)
  The woman who didn't think it was true.
  <nár + séimhiú> <go + ba = gur - ba + fíor = b'fhíor - gur + fhíor = gurbh fhíor>

  'An bhean nach gceapann a deirfiúr gur fíor é' (Indíreach, Diúltach, Aimsir Láithreach)
  The woman whose sister doesn't think that it is true.
  <nach + urú> <go + is = gur>

  'An bhean nár cheap a deirfiúr gurbh fhíor é' (Indíreach, Diúltach, Aimsir Chaite)
  The woman whose sister didn't think it was true.
  <nár + séimhiú> <go + ba = gur - ba + fíor = b'fhíor - gur + fhíor = gurbh fhíor>

  Ceartúchán thíos!

  Maith thú, you have now unlocked Level 342 on Irish grammar ;)

  'An bhean a cheapann gur fíor é' (Díreach, Dearfach, Aimsir Láithreach)
  The woman who thinks that it is true.
  <a + séimhiú> <go + is = gur>

  'An bhean a cheap gurbh fhíor é' (Díreach, Dearfach, Aimsir Chaite)
  The woman who thought that it was true.
  <a + séimhiú> <go + ba = gur - ba + fíor = b'fhíor - gur + fhíor = gurbh fhíor>

  'An bhean ar cheap a deirfiúr gur fíor é' (Indíreach, Dearfach, Aimsir Láithreach)
  The woman whose sister thinks that it is true.
  <a + urú> <go + is = gur>

  'An bhean ar cheap a deirfiúr gurbh fhíor é' (Indíreach, Dearfach, Aimsir Chaite)
  The woman whose sister thought that it was true.
  <ar + séimhiú> <go + ba = gur - ba + fíor = b'fhíor - gur + fhíor = gurbh fhíor>

  'An bhean nach gceapann gur fíor é' (Díreach, Diúltach, Aimsir Láithreach)
  The woman who doesn't think that it is true.
  <nach + urú> <go + is = gur>

  'An bhean nár cheap gurbh fhíor é' (Díreach, Diúltach, Aimsir Chaite)
  The woman who didn't think it was true.
  <nár + séimhiú> <go + ba = gur - ba + fíor = b'fhíor - gur + fhíor = gurbh fhíor>

  'An bhean nach gceapann a deirfiúr gur fíor é' (Indíreach, Diúltach, Aimsir Láithreach)
  The woman whose sister doesn't think that it is true.
  <nach + urú> <go + is = gur>

  'An bhean nár cheap a deirfiúr gurbh fhíor é' (Indíreach, Diúltach, Aimsir Chaite)
  The woman whose sister didn't think it was true.
  <nár + séimhiú> <go + ba = gur - ba + fíor = b'fhíor - gur + fhíor = gurbh fhíor>
 • Maith thú, you have now unlocked Level 342 on Irish grammar ;)

  Iontach! What do I win? :P

  'An bhean ar cheap a deirfiúr gur fíor é' (Indíreach, Dearfach, Aimsir Láithreach)
  The woman whose sister thinks that it is true.
  <a + urú> <go + is = gur>

  'An bhean ar cheap a deirfiúr gurbh fhíor é' (Indíreach, Dearfach, Aimsir Chaite)
  The woman whose sister thought that it was true.
  <ar + séimhiú> <go + ba = gur - ba + fíor = b'fhíor - gur + fhíor = gurbh fhíor>

  Más é mar seo, nach ionann "The woman whose sister thinks..." - "An bhean ar cheap a deirfiúr..." agus "The woman whose sister thought..." - "An bhean ar cheap a deirfiúr..." dar leis an gceartúchán seo thúas?
  Nó an déirtear é sin mar "An bhean ar cheapann a deirfiúr..." nuair atá "The woman whose sister thinks..." i gceist?
 • ciaran1212 wrote: »
  Iontach! What do I win? :P

  A lifetime's supply of more questions and further confusion!
  ciaran1212 wrote: »
  Más é mar seo, nach ionann "The woman whose sister thinks..." - "An bhean ar cheap a deirfiúr..." agus "The woman whose sister thought..." - "An bhean ar cheap a deirfiúr..." dar leis an gceartúchán seo thúas?
  Nó an déirtear é sin mar "An bhean ar cheapann a deirfiúr..." nuair atá "The woman whose sister thinks..." i gceist?

  Ah, botún déanta agam :mad:

  An bhean ar cheap a deirfiúr ... (Aimsir Chaite, 'thought')
  An bhean a gceapann a deirfiúr ... (Aimsir Láithreach, 'thinks')
 • A lifetime's supply of more questions and further confusion!

  I feared as much...
  Ah, botún déanta agam :mad:

  An bhean ar cheap a deirfiúr ... (Aimsir Chaite, 'thought')
  An bhean a gceapann a deirfiúr ... (Aimsir Láithreach, 'thinks')

  Ok, só ba cheart an rud atá scríofa agam an chéad uair, diomaite den abairt "An bhean a gceap a deirfiúr gur fíor é", toisc gur chóir dom "An bhean a gceapann a deirfiúr gur fíor é" a scríobh ina háit?
 • Táim i sheú bliain anois agus ar an drochuair, tá mo thriailscrúidaithe ag teacht! Scríobh mé aiste níos luaithe mar chleachtadh agus n'fheadar go mbeadh éinne sásta é a léamh agus ceartú na botúin? Bheinn an-bhuíoch ar fad! :)


 • Advertisement


 • Gaeilge are 'a couple of basic questions'?

  Cúpla ceist bunúsach nó cúpla ceist bhunúsacha? Duine tar éis ceann dóibh a scríobh, b'fhearr liom a bheith cinnte sula gceartaím é.
 • dory wrote: »
  Gaeilge are 'a couple of basic questions'?

  Cúpla ceist bunúsach nó cúpla ceist bhunúsacha? Duine tar éis ceann dóibh a scríobh, b'fhearr liom a bheith cinnte sula gceartaím é.

  Cúpla ceist bhunúsach. Fanann an t-ainmfhocal san uathu tar éis 'cúpla' agus leanann an aidiacht nós an ainmfhocail, agus is ainmfhocal baininscneach í 'ceist'.

  ACH

  Dhá cheist bhunúsacha.
 • An bhfuil a fhios ag éinne cad is brí leis an focal seo: steillebheatha.

  Tá sé i gceist sa cheist seo:

  Gearrscéal cumasach, dorcha é an Gnathrud a chruthaíonn pictiúr ina steillebheatha de Bhéal Féirste dúinn le linn na dTrioblóidí.

  Táim buíoch d'aon duine a thugann cabhair dom! :)
 • HPMS wrote: »
  An bhfuil a fhios ag éinne cad is brí leis an focal seo: steillebheatha.

  Tá sé i gceist sa cheist seo:

  Gearrscéal cumasach, dorcha é an Gnathrud a chruthaíonn pictiúr ina steillebheatha de Bhéal Féirste dúinn le linn na dTrioblóidí.

  Táim buíoch d'aon duine a thugann cabhair dom! :)

  In the flesh/incarnate/real

  See: http://www.potafocal.com/Search.aspx?Text=steillbheatha
 • An ndéanann na habairtí thíos ciall?

  1. "Nuair a bhíonn sé ag féachaint ar chluiche peile ar an teilifís, ní bhíonn sé in ann a shúile a bhaint den scáthlán" - when he does be watching football on TV, he isn't able to take his eyes off the screen.

  2. Oibríonn mo Dhaid ar feadh uaireanta an-fhada.

  Táim buíoch d'aon duine a thugann cabhair domsa! :) GRMA!
 • Tá ceist agam faoin Tuiseal Ginideach. Deanaim mo Ghaeilge le mo athair go minic, mar tá spéis aige i nGaeilge agus tá sé beagnach líofa. Tá múinteoir maith agam freisin, agus is Gaeilgoir dúchais í. Níor aontaigh mo athair le mo mhuinteoir le sin:

  An abairt as Béarla: I am cleaning the area.

  An bhfuil sé:
  1. Tá mé ag glanadh an áit.
  2. Tá mé ag glanadh na háite. -> Dúirt mo mhuinteoir go raibh sin an rud ceart, agus go gcaithfidh tú an Tuiseal Ginideach a úsaid tar eis "ag + briathar".


  Má tá rialacha agat, ba mhaith liom iad a chloisteal!
 • Do mhúinteoir atá ceart, a chara. An tAinm Briathartha atá i bhfeidhm sa chás seo, rud a chuireann an t-ainmfhocal sa ginideach.

  Breis eolais anseo:
  http://www.nualeargais.ie/gnag/gram.htm

  Brón orm, a Dhaid!
 • @robman60 agus rud beag eile a robman, níos cirte é "mo chuid Gaeilge" in áit "mo Ghaeilge" a rá. Beinnse ag déanamh an bhotúin chéanna an t-am ar fad :P
 • HPMS wrote: »
  An ndéanann na habairtí thíos ciall?

  1. "Nuair a bhíonn sé ag féachaint ar chluiche peile ar an teilifís, ní bhíonn sé in ann a shúile a bhaint den scáthlán"

  se ach amhain go bhfuil sórt béarlachas sa cheann sin nach gceapann tu?

  déarfainn "bíonn sé í ngréim leis an teilifís agus é ag féachaint ar chluiche peile ann"


 • Advertisement


 • Bhuel leaids, tá ceist bheag agam maidir le cursaí gramadaí ach níl an t-ainm ar eolas agam faraor.

  An feidir le héinne na rudaí thíos a mhíniú domsa?

  Conas a úsáidtear "aniar", "anall", "aduaidh" agus "anonn"? An bhfuil aon focail eile ann cosúil leo? Tá "anuas" agus "aníos" ar eolas agam cheana.

  GRMA. :)
 • aniar - ag teacht ón iarthar. aduaidh - ag teacht ón tuaisceart so gaoth aniar = gaoth ag teacht ón iarthar. Dá mbeitheá i do chónaí i mBÁC agus dá mbeadh cara ag teacht ar cuairt ó Ghaillimh abair, bheadh sé ag teacht aniar go mBÁC.

  anonn - over chuaigh sé anonn go Sasanna - he went over to England.

  anall - over from tháinig sé anall as Sasanna - he came over from England.

  Táim sách cinnte faoi seo, ach níl mé 100%
 • Bhuel leaids, tá ceist bheag agam maidir le cursaí gramadaí ach níl an t-ainm ar eolas agam faraor.

  An feidir le héinne na rudaí thíos a mhíniú domsa?

  Conas a úsáidtear "aniar", "anall", "aduaidh" agus "anonn"? An bhfuil aon focail eile ann cosúil leo? Tá "anuas" agus "aníos" ar eolas agam cheana.

  GRMA. :)
  aniar - ag teacht ón iarthar. aduaidh - ag teacht ón tuaisceart so gaoth aniar = gaoth ag teacht ón iarthar. Dá mbeitheá i do chónaí i mBÁC agus dá mbeadh cara ag teacht ar cuairt ó Ghaillimh abair, bheadh sé ag teacht aniar go mBÁC.

  anonn - over chuaigh sé anonn go Sasanna - he went over to England.

  anall - over from tháinig sé anall as Sasanna - he came over from England.

  Táim sách cinnte faoi seo, ach níl mé 100%
  Bhuel, anall agus aniar, tá sraith bheag focail i ngach cás, mar atá le suas agus síos.

  siar, thiar, aniar:
  D'fhág mé Baile átha Cliath agus chuaigh mé siar go Gaillimh. D'fhan mé thiar ar feadh seachtaine, agus ansin tháinig mé aniar arís go BÁC.

  Déantar mar a chéile le soir, thoir, anoir.

  sall, thall, anall:
  Chuaigh mé sall go Sasana don Cháisc, chaith mé 4 lá thall, agus ansin tháinig mé anall arís.
  Is mar a chéile sall sgus anonn. Is féidir Chuaigh mé anonn a rá in áit chuaigh mé sall.
 • Tá ceist agam... má táim ag iarraidh seo a rá; "I was encouraged to continue learning Irish"...an bhfuil an abairt seo i gceart?

  Spreagadh dom leanúint ar aghaidh ag foghlaim na gaeilge

  GRMA! :)
 • Déarfainnse fhéin...


  'spreagadh mé chun leanúint ar aghaidh ag foghlaim na Gaeilge'

  :)
 • An bhfuil fhios ag éinne cén chaoi a ndeirfá 'actually' sa Ghaeilge? Is rud é a dheirimse go minic sa Bhéarla agus thóg mé faoi dheara an lá cheana go mbímse á rá sa Ghaeilge scaití chomh maith, toisc nach bhfuil a leithéid ar eolas agam ann.
 • An bhfuil fhios ag éinne cén chaoi a ndeirfá 'actually' sa Ghaeilge? Is rud é a dheirimse go minic sa Bhéarla agus thóg mé faoi dheara an lá cheana go mbímse á rá sa Ghaeilge scaití chomh maith, toisc nach bhfuil a leithéid ar eolas agam ann.

  Tá comhthéacs ag teastáil. Ní hionann ciall an fhocail sin i ngach uile abairt. Ar mhiste leat roinnt samplaí a thabhairt?
 • Cinnte.

  I'm actually quite tired.
  that was actually quite a good match.
  I was actually just about to call you.
  That was actually quite difficult.

  Is dócha nach bhfuil an focal sin ag teastáil cuid mhaith den am nuair a úsáidaimse é, ach is nós é atá agam anois.
 • Cinnte.

  I'm actually quite tired.
  that was actually quite a good match.
  I was actually just about to call you.
  That was actually quite difficult.

  Is dócha nach bhfuil an focal sin ag teastáil cuid mhaith den am nuair a úsáidaimse é, ach is nós é atá agam anois.

  Bhuel, ar an gcéad dul síos, níl aon aistriúchán amháin ar 'actually'. Tá go leor bealaí éagsúla chun é a aistriú, ach seo cuid acu:

  I'm actually quite tired. - Déanta na fírinne, tá fíorthuirse orm.
  that was actually quite a good match. - Cluiche réasúnta maith a bhí ann i ndáiríre.
  I was actually just about to call you. - An bhfuil a fhios agat, ach bhí mé díreach ar tí glao a chur ort.
  That was actually quite difficult.- Bhí sé sin cuibheasach deacair, gan aon agó.

  Gheobhaidh tú samplaí eile ag an nasc seo.


 • Advertisement


 • Bain triail as “ar ndóigh” = of course, indeed etc.


Advertisement