snaps Registered User
#1

Anyone help with giving me some advice on car sale websites in Poland? Looking to buy a car in Southern Poland, but struggling to find websites.

fAzI Registered User
#4

snaps said:
Dziękuję bardzo


To be fair and more grammatically your sentence should be "Bardzo dziękuję"

also this websites should help you

http://www.uzywane.mojeauto.pl/

http://moto.gratka.pl/

andala Registered User
#5

fAzI said:
To be fair and more grammatically your sentence should be "Bardzo dziękuję"No it shouldn't. Both forms are grammatically correct but "Dziękuję bardzo" is a more frequent collocation than "Bardzo dziękuję." Losing touch with your mother tongue already?

snaps Registered User
#6

Wow what have I started. I make my polish family laugh when I speak (try) to speak to them in polish! They always seem to understand though.

2 people have thanked this post
fAzI Registered User
#7

andala said:
No it shouldn't. Both forms are grammatically correct but "Dziękuję bardzo" is a more frequent collocation than "Bardzo dziękuję." Losing touch with your mother tongue already?


Not exactly

You have right that both are grammatically correct but in polish language the word "Bardzo" usually are present before verbs like: Bardzo proszę, bardzo chciał etc.

Also important is how is your body language present but sometimes when you say "Dziękuję... bardzo" sentence can look like a mockery, so better use "Bardzo dziękuję"

andala Registered User
#8

Apparently the position of the adverb "bardzo" in polite forms tends to be after the verb rather than before it.

"Przysłówek w polskim zdaniu może zajmować różne pozycje – ma to związek z hierarchią przekazywanych treści. Słowo bardzo zwykle stoi przed czasownikiem, por. „Jeśli będziesz bardzo chciał...” raczej niż: „Jeśli będziesz chciał bardzo...”. Jednak w konwencjonalnych zwrotach grzecznościowych bardzo częściej występuje po czasowniku: proszę bardzo, dziękuję bardzo. Konstrukcje o odwrotnym szyku – przez to, że rzadsze – zwracają na siebie uwagę i mogą być znakiem tego, że mówiący stara się być szczególnie uprzejmy. Z tego, że ktoś mówi np. proszę bardzo, a nie bardzo proszę, nie należy jednak wyciągać wniosku, że jest mało uprzejmy. Wiele zależy od tego, co nie wyrażone w słowach, np. od spojrzenia, gestu, tonu wypowiedzi.

— Mirosław Bańko"
(from HERE)

Of course that doesn't change the fact that in Polish, which is a language whose sentence structure is not as fixed as in English, you can be understood perfectly even if you change the word order. Like I said, it's all about which form is more common. And here that's definitely "dziękuję bardzo"

1 person has thanked this post

Want to share your thoughts?

Login here to discuss!