AlexderFranke Registered User
#1

Tháinig an cheist mar sin i mo hintinn: An bhfuil an cead ag daltaí na páipéir scrúduithe as Gaeilge a dhéanamh ar scoil agus san ollscoil? An bhfuil cead acu siúd foclóir a bheith acu má dhéanann siad as Gaeilge iad?

Is féidir liom a shamhlú gur easaontas an choinsiachais é do dhaltaí éigin na páipéir scrúduithe a dhéanamh as Béarla a bhfuil an cumas is fearr acu air nó as Gaeilge, an teanga dhúchasach na tíre, cé nach bhfuil an cumas céanna acu uirthi ná ar an mBéarla. D´fhéadfhaí na ceachtanna Gaeilge ar bunscoil a aidhmiú ar dóthain cumais uirthi a bheith ag na daltaí chun scrúduithe a scríobh as Gaeilge. Is dóigh liom nach mbíonn sé chomh deacair an Teastas Soiséarach a bhaint amach sin as ucht chur in iúl ná a bhaint amach an Ardteastas.

Suas leis an nGaeilge!

Alex

conor.hogan.2 Registered User
#2

San Ollscoil, níl cead thú aon scrúdú a dheanamh trí aon teanga seachas an Bearla nó aon teanga eile má bhíonn sé múnaithe trí an teanga sin.

Níl cead aon foclóir a húsáid in aon scrudaithe, Gaeilge nó teangacha eile ach go háirthe. (ach amháin má tá míchumas foghlama agat)

Sa meánscoil tá cead agat iad a dhéanamh trí Gaeilge (iirc).

AlexderFranke Registered User
#3

Sna hollscoileanna is tábhachtaí mar atá an Ghaillimh, BÁC, Corcaigh agus Béal Feirste, ba cheart tréimhse ábhar múnaithe trí mhéan na Gaeilge a bheith ar fáil. Tá a fhios agam go múintear den roinnt trí mheán na Gaeilge in Ollscoil na Gaillimhe. Is féadaíocht eile í ná na háiseanna an tríú léibhéil a roinnt idir iad seo a mhúineann trí Ghaeilge agus iad sin a mhúineann trí Bhéarla. Ba cheart an dá saghas a bheith in aice le a chéile chun gur féidir le hollaimh agus mic léinn a bheith ag cúpla imeacht na háise eile sa cheantar céanna.

conor.hogan.2 Registered User
#4

Ní bheidh UCD nó TCD nó UL fisic, stair nó IT a dhéanamh trí mhean na Gaeilge a chor ar bith.

An bfhuil fhios agat go bhfuil Bearla ag chuile duine ón nGaeltacht?

AlexderFranke Registered User
#5

Tá a fhios agam faoi. Ach b´fhéidir, tá an fonn ag daltaí nó mic léinn éigin an Ghaeilge a úsáid toisc go mothaíonn siad ceanúil go deo léi.

D´fhéadfadh dóthain cumais chun an Teastais Sóiséarach a dhéanamh as Gaeilge a sheasamh mar aidhm na gceachtanna Gaeilge ar scoil go dtí an uair sin. Ach amháin sna papéir scrúduithe ar an nGaeilge, ba cheart don scoil foclóirí a thabhairt do na daltaí a roghnaíonn an Teastas a dhéanamh trí Ghaeilge agus san am céanna, na pointí is breise don rogha sin a dhiothú nó a laghdú. Ar ndóigh, is léir gur chaitear i gcónaí na páipéir scrúduithe ar an mBéarla a dhéanamh as Béarla. Is fiú páipéir scrúduithe éagsúla ar an nGaeilge a thabhairt do chainteoirí Ghaeilge dúchais.

Alex

Want to share your thoughts?

Login here to discuss!